Çocuk Nefroloji bilim dalında izlenen hastalıkların tedavileri

Üriner Sistemin Gelişimsel Anomalileri

İdrar yolu enfeksiyonundan koruma, böbrekler için hasar riski taşıyan anomalilerde cerrahi girişime yönlendirme

Nefrotik Sendromlar

Minimal değişiklik hastalığında steroid, sık tekrarlayan, bağımlı, yanıtsız ve diğer nefrotik sendromlarda alkilleyici ajanlar, kalsineurin inhibitörleri vb.

Nefritler

Akut post-streptokoksik glomerulonefritte sıvı yüklenmesini önleyici yaklaşımlar, diğer nefritlerde hastalığa ve şiddetine göre steroidler, alkilleyici ajanlar, kalsineurin inhibitörleri vb.

Kistik Hastalıklar

Yüksek kan basıncı varsa tıbbi tedavi, idrar yolu enfeksiyonu varsa tıbbi tedavi

Tubuler Hastalıklar

Böbrek tübülleri düzeyinde oluşan kayıpların ağızdan yerine konulması: Na, K, HCO3, P gibi Sistonzis için özgün ilaç tedavisi

GFR düşürerek kayıp hızını azaltmak: indometazin

Hemolitik Üremik Sendrom

Böbrek yetmezliğinin şiddetine göre diyaliz, gerekirse eritrosit transfüzyonu, yüksek kan basıncı varsa tedavisi, aHÜS ise eculizumab

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Uygun antibiyotik

Üriner Sistem Taş Hastalığı

Metabolik taramada saptanan patolojiye özgün tedavi, gereken hastalarda idrar alkalinizasyonu, uygun hastalar taş kırma ya da cerrahi girim için yönlendirilir.

İşeme Bozuklukları

İşeme eğitim, gerekirse antikolinerjik ve yakın izlem

Hipertansiyon

Hastaya ve hastalığına uygun antihipertansif, uygun diyet, gerekirse egzersiz

Akut Böbrek Yetmezliği

Tıbbi tedavi ile kontrol edilebilecek metabolik sorunların kontrolü. Yetmezliğin şiddetine ve koşullara göre diyaliz

Kronik Böbrek Yetmezliği

Tıbbi tedavi ile kontrol edilebilecek metabolik sorunların kontrolü Hastaya ve koşullara göre uygun renal replasman tedavisi
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz