Çocuk Nefroloji bilim dalında izlenen hastalıkların belirtileri

Üriner Sistemin Gelişimsel Anomalileri:

Genellikle anne karnında izlem sırasında saptanır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, yüksek kan basıncı, büyüme-gelişme geriliği gibi belirtiler de görülebilir.

Nefrotik Sendromlar:

Göz kapaklarında, yüzde, bacaklarda şişlik, bulanık idrar, idrar miktarında azalma ile fark edilir. Karın ağrısı da olabilir.

Nefritler:

Kanlı idrar, vücutta şişlik, yüksek kan basıncı ile ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda idrar tetkikinde kan hücrelerinin görülmesi başlangıç bulgusu olabilir. Çok farklı nedenlerle nefrit olabilir. Çocuklarda en çok IgA nefriti ve Post-Streptokoksik Glomerulonefrit görülür.

Kistik Hastalıklar:

USG sırasında rastlantısal olarak saptanabilir. Aile öyküsü varsa USG yapılarak saptanabilir. Yüksek kan basıncı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları diğer başvuru bulguları olabilir.

Tubuler Hastalıklar:

Akraba evliliği, büyüme-gelişme geriliği, çok su içmek, çok idrar yapmak, tam idrar tetkikinde şeker çıkması, raşitizm bulguları olması, böbreklerde kalsiyum birikmesi, asidoz başlıca belirtilerdir.

Hemolitik Üremik Sendrom:

İshalin ardından başlayan ani soluklaşma, kusma ile başlar.

İdrar Yolu Enfeksiyonları:

Bebeklerde ateş, kusma, sarılık, kilo alamama, huzursuzluk; çocuklarda ateş, kusma,idrar yaparken yanma, yan ağrısı, idrar kaçırma, sık idrara çıkma en sık görülen belirtilerdir.

Üriner Sistem Taş Hastalığı:

USG taramalarında rastlantısal olarak saptanabilir. Taşa bağlı kolik ağrıları ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları diğer belirtilerdir.

İşeme Bozuklukları:

Çiş tutma, bacakları çaprazlama, makaslama ile idrar tutma manevraları, idar kaçırma en belirgin bulgulardır.

Hipertansiyon:

Riskli çocukların 3 ayda bir, sağlıklı çocukların yılda bir kan basıncı ölçülmelidir. Belirti vermeyen kan basıncı yüksekliklerinin saptanması bu taramalarla saptanır. Nadiren de olsa baş ağrısı, görme sorunları gibi yakınmalar çocuklarda da kan basıncı yüksekliğinin habercisi olabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği:

Halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, karın ağrısı gibi özgün olmayan belirti ve bulgular olabilir. İdrar miktarında azalma ve ödem görülebilir.

Kronik Böbrek Yetmezliği:

Büyüme-gelişme geriliğ en önemli belirtilerden biridir. Halsizlik, solukluk, kansızlık, iştahsızlık, yüksek kan basıncı gibi belirtiler de görülebilir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz