Çocuk Nefroloji bilim dalında izlenen hastalıklar için tetkik ve uygulamalar

Üriner Sistemin Gelişimsel Anomalileri

USG, 99mTC DMSA ile Böbrek Sintigrafisi, MAG3 ile böbrek Sintigrafisi, Voiding-Sisto-Üretrografi, MR Ürografi, vb. anomaliye göre planlanarak gereğinde kullanılan görüntüleme yöntemleridir.

Nefrotik Sendromlar

Çocukluk çağında sık görülen "minimal değişiklik hastalığı" için basit kan, idrar tetkikleri ve kompleman C3,C4 düzeyi bakılması yeterlidir. Hematüri, hipertansiyon, kompleman düzeyinde düşüklük, çocuğun yaşının çok küçük ya da çok büyük olması, steroid tedavisine yanıt olmaması durumunda ise böbrek biyopsisi yapılır.

Nefritler

Tam idrar tetkiki, idrar protein/ kreatinin, kompleman C3,C4 düzeyi, ASO, serum biokimyası, hastanın durumuna göre bazı antikorlar, USG, akciğer grafisi, gereken hastalarda böbrek biopsisi

Kistik Hastalıklar

USG, tam idrar tetkiki, gerekirse idrar kültürü, gerekirse ileri görüntüleme

Tubuler Hastalıklar

Tam idrar tetkiki, Kan Gazı, serum biyokimyası, gereken hastalarda TRP, USG, gereken hastalarda işitme testi, göz muayenesi

Hemolitik Üremik Sendrom

Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, serum biyokimyası, kompleman C3 düzeyi, haptoglobin, gaitada kültürü, STX, gereken hastalarda ileri kompleman sistemi değerlendirmesi

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Tam idrar tetkiki, idrar kültürü, gereken hastalarda CRP, tam kan sayımı, USG, ileri görüntüleme

Üriner Sistem Taş Hastalığı

USG, tam idrar tetkiki, kan gazı, serum biokimyası,24 saatlik idrarda kalsiyum, sitrat, oxalat, sistin, ürat

İşeme Bozuklukları

Tam idrar tetkiki, gerekirse idrar kültürü, USG ve ürodinami

Hipertansiyon

Tam idrar tetkiki, tam kan sayımı, serum biokimyası, USG ve hastaya göre ileri tetkikler

Akut Böbrek Yetmezliği

Tam idrar tetkiki, tam kan sayımı, serum biokimyası, USG ve hastaya göre ileri tetkikler

Kronik Böbrek Yetmezliği

Tam idrar tetkiki, tam kan sayımı, serum biokimyası, USG ve hastaya göre ileri tetkikler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz