5000'den fazla çocuğa kalp kateterizasyonu ve anjiyografi işlemi

çocuk kalp sağlığı ve hastalıkları cerrahisi

Kadın doğum doktorlarınca doğumsal kalp hastalığından şüphelenilen bebeklere anne karnında (fetal) ekokardiyografi yapılmakta, bu bebekler kadın doğum uzmanları ile birlikte takip edilmekte, gerekirse anne karnında bir takım girişimler girişimler uygulanabilmektedir.

Doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin doğum ve doğum sonrası dönemlerini en iyi şekilde geçirmeleri temin edilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde hasta başında gerekli tüm tanısal değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli tedaviler hızla başlanmaktadır.

Anjiyografi ünitemizde yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere çocukluk yaş grubundaki hastalara anjiyografi işlemleri başarı ile uygulanmaktadır. Bu işlemler tanısal ya da tedavi amaçlı olabilmektedir.

Merkezimizde halihazırda 4.514 çocuğa kalp kateterizasyonu ve anjiyografi işlemi yapılmıştır. Bunların yaklaşık 2.804 adedini tedavi edici işlemler oluşturmaktadır.

Bu işlemler arasında kalpteki ASD ve VSD adını verdiğimiz deliklerin kapatılması, kapaklardaki darlıkların balon ile açılması, büyük damarlardaki darlıkların balon ya da stent yardımıyla genişletilmesi, damarlar arasındaki ekstra kalbi yoran damar açıklıklarının kapatılması işlemleri yer almaktadır.

Merkezimizde dünyada güncel olan tüm tedavi edici işlemler başarı ile uygulanmaktadır.

Operasyon gerektiren olgular cerrahi konseyde değerlendirilmekte ve en uygun operasyon planlanarak sorunsuz bir şekilde uygulanması temin edilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ünitesinde ve sonrasında servis izleminde cerrahlar, anestezi uzmanları ve çocuk kalp uzmanları koordineli şekilde çalışmaktadır.

Merkezimizde şu ana kadar 5.500 çocuğa kalp ameliyatı yapılmıştır.

Amacımız kalp hastalığı olan çocuklara yüksek standartlarda tanı ve tedavi olanaklarının sağlanması, iyi eğitimli ve deneyimli çocuk kardiyoloji uzmanları, konjenital kalp cerrahları, konjenital kalp hastalıklarında deneyimli anestezist ve çocuk doktorları ekibimiz ile hastalarımızı ve ailelerini daha sağlıklı yarınlara taşımak.