Yararlı Bilgiler

Romatizma sonucu gelişen kalp hastalıklarında" infektif endokardit" görülme olasılığı vardır. İnfektif endokardit; kalbin veya damarların içini döşeyen zarların, kana karışan bakteriler tarafından iltihaplandırılmasıdır.

Bu tehlikeli hastalıktan çocuğunuzu korumak için aşağıdaki önerilere uyulması ÇOK ÖNEMLİDİR.

  • Kana karışan bakterilerin çoğu ağız yolundan kana geçtiği için, ağız ve diş temizliği çok önemlidir. Bu nedenle dişler hem yemekten sonra, hem de şeker ve dondurma gibi tatlı şeyler yedikten sonra yumuşak bir fırça ile fırçalanmalı ve dişlerin çürümesi önlenmelidir.
  • Diş çürükleri önemli bir mikrop kaynağıdır. Diş çürükleri varsa ya dolgu yaptırılmalı, dolgu mümkün değilse çektirilmelidir. Belirli aralarla diş hekimi kontrolü ve yeni başlamış çürüklerin tedavisi tercih edilmelidir.
  • Diş çekimi, diş kanal tedavisi ve dolgusu, geniz eti alınması, bademcik, fıtık ameliyatı, sünnet ve kulak delme gibi her türlü cerrahi girişimde, endokardit gelişme riski vardır. Bu hastalıktan korunmak için diş girişimi ve her tür cerrahi girişim öncesinde koruyucu ilaç kullanılmalıdır. Bu amaçla diş doktoru veya doktorunuzun gözetiminde işaretli antibiyotikleri kullanmak gereklidir.
  • Bu nedenle aşağıdaki yazı gidilen her diş hekimine veya başvurulan her doktora mutlaka gösterilmelidir:

"İlgili Hekim veya Diş Hekimine

Hastamız, kalp romatizması nedeniyle "bakteriyemi"ye yol açan her tür girişim sırasında infektif endokardit riski taşımaktadır. Bu nedenle yapılacak girişime göre formda işaretli ilaç profilaksisinin önerilerimiz doğrultusunda uygulanması gerekmektedir."

Oyun çocukluğun vazgeçilmez ögesidir. Çocukların oyundan alıkonulmaları zihinsel gelişimleri ve sosyal yaşamları üzerinde olumsuz etki yaratır.

Aileler kalp hastalığı olan çocuklarında hangi tip aktivitelere izin vereceklerini bilirlerse, aşırı kollayıcı olma gibi yanlış hareketlerden kaçınabilirler.

Spor aktivitelerinin belirlenmesinde kalp hastalığının tipi ve yapılacak sporun ağırlık derecesi önem taşımaktadır. Spor aktiviteleri, ancak çocuğu izleyen doktorun kararı ile yapılabilir. Bu aktivitelerin hangisini yapabileceği, çocuğun kalp hastalığı tipine göre çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenir.

  • Son 20 yılda gerçekleştirilen 5000 çocuk kalp ameliyatı ve bunların başarılı sonuçları ile toplumda hak ettiğimiz güveni kazanma yanında uluslararası denetim kuruluşlarınca verilen Akreditasyon Belgesi almış ve ülkemizdeki en önemli merkezlerden biri olmuştur.
  • Türkiye'de en küçük yaştaki bebeğe açık kalp ameliyatı merkezimizde yapılmıştır. 1998 yılında henüz bir günlükken hayatını kaybetmek üzere getirilen hasta açık kalp ameliyatı sonrası sağlığına tamamen kavuşmuştur.
  • Yine ülkemizde ilk defa anne karnında henüz 4 aylık hamileyken bebeğin kalp rahatsızlığı olduğu teşhis edilmiş, doğumdan sonraki gün açık kalp ameliyatına alınarak kalp damarlarındaki terslik düzeltilerek hayatı kurtarılmıştır
  • Kalbin bazı nadir doğumsal anomalilerinde, kalpten akciğere giden damarın gelişmediği hastalarda ilk kez 1997 yılında sığır boyun damarından elde edilen yapay damarla akciğer damarı oluşturularak bebek sağlığına kavuşturulmuştur. Uygulaması ilk kez hastanemizde gerçekleştirilen bu yöntem şimdi dünyada da en popüler olan yöntemdir.
  • Kalbin yarısının oluşmadığı, sadece tek karıncık ile dünyaya gelen bebeklerde yeni bir yöntem olarak kalbi hiç durdurmadan suni bir damarla karıncık fonksiyonunu elde etmeyi sağlayan "Ekstrakardiyak Fontan" ameliyatı ülkemizde ilk kez hastanemizde uygulanmaya başlamıştır.
  • Özellikle son 3 yılda Irak ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurtdışından gelen çocuk hastaların başarılı bir şekilde ameliyat ve tedavileri yapılmaktadır. Aynı şekilde çevre ülkelerden gelen doktorlara eğitim vermeye başlamamız ayrı bir gurur kaynağıdır.

Bu olumlu sonuçların ışığında, şimdiki hedefimiz çocuklarda kalp nakli ameliyatlarını başlatmaktır. Bu konuda cerrahi, anestezi ve yoğun bakım ekipleri olarak gerekli bilimsel çalışmaları devam ettirmekteyiz.

Birbirini seven genç kız ve genç bir erkek... Evlilikle mutlu bir aile oluşuyor. Artık tek özlemleri bir bebek., mutluluklarını daha da arttıracak onları hayata bağlayacak bir çocuk. Ancak her zaman bu beklenti mutlu bir şekilde sonlanıyor mu?

Maalesef her 100 doğumda bir bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor.Özlem ve beklentiler yerini telaşa, hastane kapılarında beklemeye bırakıyor.

Doğuştan olan kalp hastalıkları, kalbin herhangi bir bölümünde görülebilen sorunları kapsar. Kalbin temiz kan ve kirli kanın odacıkları arasındaki duvarda ortaya çıkan delikler en sık görülen anomalilerdir. Bu delikler yoluyla kirli kan ve temiz kan birbirine karışarak çocuğa ciddi sıkıntılar yaşatırlar.

Kalpten çıkan damarlarda terslik başka bir ciddi problemdir. Bu durumda vücuda temiz kan değil oksijensiz kirli kan pompalanacağı için çocuğun doğumdan sonra birkaç gün bile yaşaması mümkün olamayabilmektedir.

Kalbin belli odacıklarının hiç oluşmaması veya küçük kalması, kalp içindeki kapakçıkların kapalı olması veya yeterince gelişmemesi gibi birçok problem doğuştan kalp hastalıkları arasında sayılabilir.

Aileler çocuklarında bir kalp problemi olup olmadığını fark edebilirler mi? Evet. Çünkü doğuştan kalp problemi olan bebekler genellikle bazı sıkıntılarla bunu belli ederler.

En çok görülen belirti çocuğun nefes alıp vermede sıkıntı yaşanmasıdır. Çocuk sık sık ve zorlukla nefes alır, çabuk yorulur. Bu durum o kadar yoğun olabilir ki bebek beslenemez, kilo alamaz ve hatta giderek zayıflar.

Bir diğer belirti ise morarmadır. Özellikle oksijensiz kanın vücuda pompalandığı rahatsızlıklarda veya kalpten akciğere giden damarların gelişmediği durumlarda vücutta morarma görülür, bebeklerin özellikle dudak çevreleri ve parmak uçları morarır. Biraz daha büyük çocuklarda ise çabuk yorulma, yaşıtları gibi koşup oynayamama problemi olur. Kısa zamanda ciddi hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Günümüzde bu tip sıkıntılarla her an hayati tehlikeyle karşı karşıya olan bu çocukları sağlıklı yaşama kavuşturmak mümkün olmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri olarak, ülkemizin bu büyük sağlık probleminin çözümü için ciddi bir gayret ve çalışma içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemiz genel olarak kalp cerrahisinde uluslararası bir başarı düzeyine sahip olmasına rağmen çocuk kalp cerrahisi sadece sınırlı sayıdaki birkaç merkezde başarıyla yapılmaktadır. Bunun nedeni, çocuk kalp ameliyatlarının çok daha ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirmesi yanında, hastanelerin de büyük yatırımlar ve teknolojik desteği sunma zorunluluğudur.

Hastanemiz bu alandaki takdire değer uygulamaları ve deneyimli kadroları sayesinde çocuk kalp ameliyatlarında ülkemizde lider konumuna gelmiştir.

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.