Yararlı Bilgiler

Aileler bebeklerinde kalp hastalığı olup olmadığını fark edebilir. Önemli doğumsal kalp hastalığı olan bebekler genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendilerini belli eder.

Doğumdan kısa bir süre sonra, bebekte ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımının bozulması sonucu acil durum oluşabilir. Kimi bebeklerde dudak, dil ve tırnak diplerinde morarma ilk belirtidir.

Diğer bir grup kalp hastalığında ise, nefes alma güçlüğü, sık nefes alma, iyi beslenememe, aşırı terleme, kilo alamama ya da kilo kaybı ilk belirtiler olabilir. Çok ciddi olmayan kimi rahatsızlıklarda ise, rutin muayeneler sırasında kalpte “üfürüm” duyulması sonucu yapılan ileri tetkiklerde ortaya çıkar. Üfürüm kalp atışları arasında duyulan ek bir ses anlamındadır. Ama her üfürüm altta yatan bir kalp hastalığının habercisi değildir. Bir kalp doktoru tarafından yapılacak muayene ve tetkikler sonrasında üfürümün herhangi bir hastalığı işaret edip etmediği ortaya çıkaracaktır.

Uzman hekimler tarafından uygulanan “Fetal Ekokardiografi” yöntemiyle, gebeliğin 16 ile 20’ci haftası arasında, bebeğin kalbi incelenebilir. Böylece majör kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olur.

Ameliyatsız yöntemlerle TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?

Girişimsel (ameliyatsız) yöntemlerin, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri hızla artmaktadır. Bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjiyo laboratuvarlarında, ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca, bazı damar açıklıkları ve kalp içi delikler cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. 

RİSKLER en aza indirilebilirbebeginizde-kalp-hastaligi-olup-olmadigini-fark-edebilirsiniz.jpg

Unutulmamalıdır ki, her işlem bir miktar hayati risk taşıyabilir. Aileler, hekimleriyle açık iletişimde olmalı; çocuğa uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri, fayda ve riskleri hakkında detaylı bilgi almalıdır. Doğumsal kalp hastalıkları konusunda özel eğitim almış; pediatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorlarının işbirliği içinde çalıştığı deneyimli merkezler başarılı sonuçlar elde etmektedir. Bu tür hastaların, tanı ve tedavilerinin, yeni teknolojileri barındıran bu merkezlerde yapılması; erken ve doğru tanının konulması, doğru tedavinin zamanında planlanabilmesi ve uygulanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Ameliyatsız tedaviler BİRÇOK AVANTAJ sunmaktadır.

 • Cerrahi nedeniyle oluşabilecek risklerden uzaklaşmak,
 • Hastanede kalış süresinin azalması
 • Kesi izi olmaması


Prof. Dr. Yalım YALÇIN

Pediyatrik Kardiyoloji Uzmanı

Şişli Florence Nightingale Hastanesi

Çocukluk çağında görülen kalp hastalıkları konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) olarak iki ana grupta toplanıyor. Konjenital kalp hastası olan çocuklar kalpte yapısal birtakım bozukluklarla doğuyor.

Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda hastalığın belirtisi ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımı bozukluğuyla karşımıza çıkıyor.

Bu, hamileliğin çok erken dönemlerinde (hamileliğin 7. haftasında kalp gelişimi tamamlanmakta), çoğu kez anne henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucu oluyor. Bu, yapısal bozuklukların önem derecesi, odacıklar arasında küçük bir 'delik' gibi basit bir problemden çok daha karmaşık ve ağır hastalıklara kadar değişebiliyor.

Yaygın mı?

Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 doğumda 8'dir. Ülkemizde yılda yaklaşık 10 bin ile 15 bin çocuk konjenital kalp hastalığı ile doğmakta. Bugün 'Fetal Ekokardiografi' yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 20. haftaları arasında majör kalp anormalliklerin belirlenmesi mümkün. Ancak anne karnında etkin bir tedavi henüz söz konusu değil.

Belirtileri var mı?

Belirtiler hastalığın tipine göre değişiyor. Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde kendilerini belli ediyor. Kısa süre içinde ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımının bozulması sonucu acil bir durum olarak da karşımıza çıkıyor. Kimi bebeklerde ise morarma (dudak, dil ve tırnak diplerinde) ilk belirtisi.

Diğer bir grup kalp hastalığında ise sık nefes alma, nefes alma güçlüğü, kilo alamama ya da kilo kaybı, aşırı terleme ilk belirtiler olabilir. Bazen de çocuğun hiçbir şikayetinin olmadığı, rutin muayene sırasında kalpte 'üfürüm' duyulması sonucu ortaya çıkar. Üfürüm, kalp atışları arasında duyulan ek bir ses anlamında.

Çocuklarda duyulan üfürümlerin yarıdan fazlası 'normal' ya da 'masum üfürümler' olarak adlandırılır, yani kalp tamamen normaldir ancak bu üfürüm çocuğun ileride kalp hastası olma riskini artırmaktadır. Günümüzde çağdaş konjenital kalp cerrahisi uygulanan merkezlerimizde birçok doğumsal kalp rahatsızlığın cerrahi tedavisi başarıyla ve tam olarak yapılabiliyor.

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjio laboratuarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi delikler cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir.

Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve insizyon izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu işlemlerin az da olsa hayati risk taşıdıkları unutulmamalıdır.

Doktorunuzla konuşurken çocuğunuza uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri, yarar ve zararları hakkında detaylı bilgi almak en doğal hakkınızdır.

Ülkemizde artık konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde spesifik olarak bu konuda eğitim almış deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorlarının birlikte hareket edebileceği bir ekibi içinde barındıran, en yeni teknoloji ve olanakları kullanılarak hastalara kaliteli hizmet verebilen merkezler vardır.

Bu tür hastaların tanı ve tedavilerinin bu merkezlerde yapılması erken ve doğru tanıların konulması ve doğru tedavilerin zamanında planlanabilmesi ve uygulanabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Romatizma sonucu gelişen kalp hastalıklarında" infektif endokardit" görülme olasılığı vardır. İnfektif endokardit; kalbin veya damarların içini döşeyen zarların, kana karışan bakteriler tarafından iltihaplandırılmasıdır.

Bu tehlikeli hastalıktan çocuğunuzu korumak için aşağıdaki önerilere uyulması ÇOK ÖNEMLİDİR.

 • Kana karışan bakterilerin çoğu ağız yolundan kana geçtiği için, ağız ve diş temizliği çok önemlidir. Bu nedenle dişler hem yemekten sonra, hem de şeker ve dondurma gibi tatlı şeyler yedikten sonra yumuşak bir fırça ile fırçalanmalı ve dişlerin çürümesi önlenmelidir.
 • Diş çürükleri önemli bir mikrop kaynağıdır. Diş çürükleri varsa ya dolgu yaptırılmalı, dolgu mümkün değilse çektirilmelidir. Belirli aralarla diş hekimi kontrolü ve yeni başlamış çürüklerin tedavisi tercih edilmelidir.
 • Diş çekimi, diş kanal tedavisi ve dolgusu, geniz eti alınması, bademcik, fıtık ameliyatı, sünnet ve kulak delme gibi her türlü cerrahi girişimde, endokardit gelişme riski vardır. Bu hastalıktan korunmak için diş girişimi ve her tür cerrahi girişim öncesinde koruyucu ilaç kullanılmalıdır. Bu amaçla diş doktoru veya doktorunuzun gözetiminde işaretli antibiyotikleri kullanmak gereklidir.
 • Bu nedenle aşağıdaki yazı gidilen her diş hekimine veya başvurulan her doktora mutlaka gösterilmelidir:

Hastamız, kalp romatizması nedeniyle "bakteriyemi"ye yol açan her tür girişim sırasında infektif endokardit riski taşımaktadır. Bu nedenle yapılacak girişime göre formda işaretli ilaç profilaksisinin önerilerimiz doğrultusunda uygulanması gerekmektedir."

Oyun çocukluğun vazgeçilmez ögesidir. Çocukların oyundan alıkonulmaları zihinsel gelişimleri ve sosyal yaşamları üzerinde olumsuz etki yaratır.

Aileler kalp hastalığı olan çocuklarında hangi tip aktivitelere izin vereceklerini bilirlerse, aşırı kollayıcı olma gibi yanlış hareketlerden kaçınabilirler.

Spor aktivitelerinin belirlenmesinde kalp hastalığının tipi ve yapılacak sporun ağırlık derecesi önem taşımaktadır. Spor aktiviteleri, ancak çocuğu izleyen doktorun kararı ile yapılabilir. Bu aktivitelerin hangisini yapabileceği, çocuğun kalp hastalığı tipine göre çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenir.

 • Son 20 yılda gerçekleştirilen 5000 çocuk kalp ameliyatı ve bunların başarılı sonuçları ile toplumda hak ettiğimiz güveni kazanma yanında uluslararası denetim kuruluşlarınca verilen Akreditasyon Belgesi almış ve ülkemizdeki en önemli merkezlerden biri olmuştur.
 • Türkiye'de en küçük yaştaki bebeğe açık kalp ameliyatı merkezimizde yapılmıştır. 1998 yılında henüz bir günlükken hayatını kaybetmek üzere getirilen hasta açık kalp ameliyatı sonrası sağlığına tamamen kavuşmuştur.
 • Yine ülkemizde ilk defa anne karnında henüz 4 aylık hamileyken bebeğin kalp rahatsızlığı olduğu teşhis edilmiş, doğumdan sonraki gün açık kalp ameliyatına alınarak kalp damarlarındaki terslik düzeltilerek hayatı kurtarılmıştır
 • Kalbin bazı nadir doğumsal anomalilerinde, kalpten akciğere giden damarın gelişmediği hastalarda ilk kez 1997 yılında sığır boyun damarından elde edilen yapay damarla akciğer damarı oluşturularak bebek sağlığına kavuşturulmuştur. Uygulaması ilk kez hastanemizde gerçekleştirilen bu yöntem şimdi dünyada da en popüler olan yöntemdir.
 • Kalbin yarısının oluşmadığı, sadece tek karıncık ile dünyaya gelen bebeklerde yeni bir yöntem olarak kalbi hiç durdurmadan suni bir damarla karıncık fonksiyonunu elde etmeyi sağlayan "Ekstrakardiyak Fontan" ameliyatı ülkemizde ilk kez hastanemizde uygulanmaya başlamıştır.
 • Özellikle son 3 yılda Irak ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurtdışından gelen çocuk hastaların başarılı bir şekilde ameliyat ve tedavileri yapılmaktadır. Aynı şekilde çevre ülkelerden gelen doktorlara eğitim vermeye başlamamız ayrı bir gurur kaynağıdır.

Bu olumlu sonuçların ışığında, şimdiki hedefimiz çocuklarda kalp nakli ameliyatlarını başlatmaktır. Bu konuda cerrahi, anestezi ve yoğun bakım ekipleri olarak gerekli bilimsel çalışmaları devam ettirmekteyiz.

Birbirini seven genç kız ve genç bir erkek... Evlilikle mutlu bir aile oluşuyor. Artık tek özlemleri bir bebek., mutluluklarını daha da arttıracak onları hayata bağlayacak bir çocuk. Ancak her zaman bu beklenti mutlu bir şekilde sonlanıyor mu?

Maalesef her 100 doğumda bir bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor.Özlem ve beklentiler yerini telaşa, hastane kapılarında beklemeye bırakıyor.

Doğuştan olan kalp hastalıkları, kalbin herhangi bir bölümünde görülebilen sorunları kapsar. Kalbin temiz kan ve kirli kanın odacıkları arasındaki duvarda ortaya çıkan delikler en sık görülen anomalilerdir. Bu delikler yoluyla kirli kan ve temiz kan birbirine karışarak çocuğa ciddi sıkıntılar yaşatırlar.

Kalpten çıkan damarlarda terslik başka bir ciddi problemdir. Bu durumda vücuda temiz kan değil oksijensiz kirli kan pompalanacağı için çocuğun doğumdan sonra birkaç gün bile yaşaması mümkün olamayabilmektedir.

Kalbin belli odacıklarının hiç oluşmaması veya küçük kalması, kalp içindeki kapakçıkların kapalı olması veya yeterince gelişmemesi gibi birçok problem doğuştan kalp hastalıkları arasında sayılabilir.

Aileler çocuklarında bir kalp problemi olup olmadığını fark edebilirler mi? Evet. Çünkü doğuştan kalp problemi olan bebekler genellikle bazı sıkıntılarla bunu belli ederler.

 • En çok görülen belirti çocuğun nefes alıp vermede sıkıntı yaşanmasıdır.

 • Çocuk sık sık ve zorlukla nefes alır, çabuk yorulur.

 • Bu durum o kadar yoğun olabilir ki bebek beslenemez, kilo alamaz ve hatta giderek zayıflar.

 • Bir diğer belirti ise morarmadır. 

Özellikle oksijensiz kanın vücuda pompalandığı rahatsızlıklarda veya kalpten akciğere giden damarların gelişmediği durumlarda vücutta morarma görülür, bebeklerin özellikle dudak çevreleri ve parmak uçları morarır. Biraz daha büyük çocuklarda ise çabuk yorulma, yaşıtları gibi koşup oynayamama problemi olur. Kısa zamanda ciddi hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Günümüzde bu tip sıkıntılarla her an hayati tehlikeyle karşı karşıya olan bu çocukları sağlıklı yaşama kavuşturmak mümkün olmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri olarak, ülkemizin bu büyük sağlık probleminin çözümü için ciddi bir gayret ve çalışma içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemiz genel olarak kalp cerrahisinde uluslararası bir başarı düzeyine sahip olmasına rağmen çocuk kalp cerrahisi sadece sınırlı sayıdaki birkaç merkezde başarıyla yapılmaktadır. Bunun nedeni, çocuk kalp ameliyatlarının çok daha ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirmesi yanında, hastanelerin de büyük yatırımlar ve teknolojik desteği sunma zorunluluğudur.

Hastanemiz bu alandaki takdire değer uygulamaları ve deneyimli kadroları sayesinde çocuk kalp ameliyatlarında ülkemizde lider konumuna gelmiştir.