Merkezimizi Yakından Tanıyın

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi oldukça özel ve titiz bir bakım gerektirmektedir. Çocuk kalp hastalarının tedavisinin başarı ile yapılabilmesi için çocuk kardiyolojisi, çocuk kalp cerrahisi ve çocuk anestezisinde uzman doktorlardan oluşan deneyimli bir ekibin birlikteliği büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Kalp Sağlığı Merkezimizde  doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde spesifik olarak bu konuda eğitim almış deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorlarının birlikte hareket edebileceği bir ekip çalışmaktadır.

Doğumsal kalp hastası çocuk sahibi olan ailelere  erken ve doğru tanıların konulması ve doğru tedavilerin zamanında planlanabilmesi ve uygulanabilmesi konusunda deneyimli ekibimiz  ve güçlü teknik donanımımız ile 20 yılı aşkın süredir hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.

Çok değil bundan yaklaşık 50 yıl öncesine kadar önemli kalp rahatsızlıkları ile doğan çocuklara herhangi bir düzeltici ameliyat yapılması mümkün değildi. Ancak özellikle son 30 yılda bu alanda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler sonucunda bugün gelinen noktada birçok önemli kalp hastalığına erken dönemde müdahale edilebilmekte ve bu hastaların normal ya da normale yakın bir hayat sürmeleri mümkün olmaktadır.

Günümüzde çağdaş konjenital kalp cerrahisi uygulanan merkezlerimizde bir çok doğumsal kalp rahatsızlığın cerrahi tedavisi başarıyla ve tam olarak yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda hayati risk %1 ile %10 arasında değişmektedir.

Bugün artık hastanın büyüme gelişmesini engellemeyen ve/veya kendi kendine kapanma olasılığı olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan ve ilerlemeyen damar darlıkları ya da kalp kapakçıkları ile ilgili bazı problemler dışında önemli doğumsal kalp hastalıklarının çoğunun tedavisi cerrahidir.

Cerrahi tedavi sonrası nispeten basit konjenital kalp hastalıkları olan çocukların hemen hepsi ve kompleks hastaların bir bölümü erişkin yaşa gelmekte ve normal kalbin bir ya da birkaç odacığının, ya da kalpten çıkan ana damarlar ve/veya kapakçıkların gelişmediği birden fazla ve daha karmaşık problemleri olan hastalarda ise tam düzeltme her zaman yapılamamakla birlikte bu hastalarında büyük bir çoğunluğuna hayatlarını daha iyi şartlarda yaşayabilmelerine olanak sağlayan yardımcı ameliyatlar uygulanmaktadır.

 Bu hastalarda doğal olarak ameliyat öncesi ve sonrasında hayati risk daha yüksek olmaktadır. Günümüzde organ nakli ya da genetik mühendislik alanlarındaki çalışmalar bu tür hastalar için bir umut ışığı olmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelememiştir.

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır.

Örneğin bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjio laboratuvarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi delikler cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve insizyon izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Yine de bu işlemlerin  az da olsa hayati risk taşıdıkları unutulmamalıdır.

Doktorunuzla konuşurken çocuğunuza uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri, yarar ve zararları hakkında detaylı bilgi almak en doğal hakkınızdır.