Çocuk Kardiyoloji Bölümü

Çocuklar büyüklerin küçültülmüş halleri değildirler. Onlar erişkinlerden tamamen farklı fizyolojileri ve büyüme dinamikleri olan apayrı bireylerdir.

Çocuk çağı kalp hastalıkları  konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) şeklinde iki ana gruba ayrılır. Erişkinlerin aksine çocuklarda en sık gözlenen kalp hastalıkları doğumsal olanlardır.

Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezidoğumda 8’dir. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık 10.000 ile 15.000 çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.

Günümüzde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan “Fetal Ekokardiografi” yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 20. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve major kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Bölümümüzde; çocukluk çağında görülen konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen ) kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi alanında uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.