Çocuk Kalp Cerrahisi Anestezi ve Yoğun Bakım

Çocuk kalp ameliyatlarında çocuğun ve ailesinin hazırlanması çok önemlidir. Çocuklar için kalp ameliyatı fizyolojik ve psikolojik bir travmadır. Bu nedenle hastanın bu süreci mümkün olduğunca rahat atlatması aile ve çocuğun gelişimi için çok önemlidir.

Premedikasyon denen anestezi öncesi ilaçların çocuk anestezisinde ayrı bir önemi vardır.  Anestezi öncesi ilaçlar çocukları rahatlatır, sakinleştirir ve büyük çocuklarda endişe ve gerilimi ortadan kaldırır. Bu ilaçlar tercihen hasta odasında uygulanır ve hasta ilacın etkisi başladıktan sonra ameliyathaneye alınır. Böylece ameliyathane sürecini çocukların hatırlamaması temin edilmiş olur.

Çocuklarda ameliyat ve anestezinin en can alıcı kısmı ameliyat sırasında hayati bulguların takibini sağlayan araçların çocukların damarlarına yerleştirilmesi işlemidir. Özellikle küçük bebeklerde ve yeni doğanlarda bu işlem son derece zordur ve ciddi tecrübe gerektirir. Çocuk anestezisi konusunda deneyimli anestezi uzmanının önemi burada ortaya çıkar.            

Ameliyat sırasında anestezi uzmanı uygun miktarda ve sürede anestezi ilaçları uygulayarak çocuğun ameliyatına destek verir. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda kullanılan ilaçların dozları yaşa ve kiloya göre büyük değişkenlikler gösterir.

Ameliyat sırasında anestezi uzmanı damara yerleştirilen araçlar yardımıyla hastanın yaşamsal fonksiyonlarını kontrol eder. Ameliyatın bitiminde çocuğun uygun şekilde yoğun bakıma transferini sağlar.

Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakım süreci ekip çalışması gerektiren nazik bir süreçtir. 

Merkezimizde; anestezi uzmanı, kalp cerrahı, çocuk kalp uzmanı ve yoğun bakım hemşireleri sürekli iletişim halinde çalışır. Hasta kontrollü bir şekilde solunum cihazından ayrılır, uygulanan destek tedavileri ihtiyaca göre azaltılır ve konjenital kalp cerrahisi ekibinin aldığı ortak karar ile hasta mümkün olan en kısa zamanda ailesinin yanına çıkarılır. Bu hem hastanın psikolojisi hem de ailenin huzuru açısından çok önemlidir.

çocuk yoğun bakım ve anestezi