Genetik danışmanlık kimler için gereklidir?

Şu durumlarda genetik danışmanlık gerekli görülmektedir:

 • Gebeliği sırasında 35 yaş veya daha üzerinde olan anneIer
 • Daha önceki bir çocuklarında, kromozom bozukluğu ( örnek: Downsendromu) saptananlar
 • Eşi veya kendisi kromozomal değişiklikler açısından taşıyıcı olan aileler
 • Gebelik sırasında tarama testleri yüksek risk gösterenler
 • Ultrasonda anomali saptananlar
 • Ailede bilinen ve biyokimyasal veya DNA analiz yöntemleri ile tanı konabilecek bir hastalığın varlığının söz konusu olduğu aileler
 • Seçici olarak erkek çocuklarında görülen kimi genetik hastalıklar (DuchenneMüskülerDistrofisi, Hemofili A ve B) açısından riskli aileler
 • Önceki gebeliklerinde nedeni açıklanamayan düşükler ve ölü doğumları olan aileler
 • Önceki çocuklarında omurilik veya sinir sistemi kapanma defekti (yarık omur/spinabifida)olan aileler
 • Önceki çocuklarında zihinsel ya da bedensel özür olan aileler
 • Akraba evliliği yapan ve soy ağaçlarında genetik bir hastalık saptanan eşler