Çocuk Genetik Hastalıkları

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Genetik Hastalıkları Bölümümüzde; çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasını yaptıktan sonra üzerine klinik genetik ihtisası yapmış hekimlerimiz hizmet vermektedir.

Bölümümüze

  • Sebebi bilinmeyen, tanı almamış hastalığı olanlar
  • Ailesel hastalıkları olanlar
  • Otizm spektrum bozukluğu olanlar
  • Doğumsal (konjenital)kalp hastalığı olanlar
  • Entelektüel yetersizliği olanlar
  • Genetik danışmanlık almak isteyenler başvurabilir.

Ayrıca her hastamıza genetik testin ne olduğunu ve sonuçları net ve anlaşılır şekilde aktarmaktadır.

Genetik danışmanlık; aynı ailenin farklı kuşaklarından insanları etkisi altına alabilen hastalıklar üzerine bilgi vermekte ve nedeni açıklanamayan durumların genetik bir sebebe bağlı olup olamayacağını araştırmaktadır.

Çocuk Genetik Hastalıkları Bölümümüzde yapılan test ve uygulamalar sayesinde;

  • Prenatal (doğum öncesi) teşhis ile sağlıklı çocuk sahibi olma ve topluma sağlıklı bireyler kazandırma
  • İleri yaşlarda ortaya çıkabilecek durumların erken teşhisi
  • Ailesel (kalıtsal) kanserlerin teşhisi ve bu sayede erken yakalanması ve önlenmesi
  • Hastalıkların klinik fenotipi ve prognozu belirleme hedeflenmektedir.

Günümüzde genetik bilimi çok ilerlemiştir. Eskiden tanı konulamayan birçok hastalığa tanı birçok teste gerek kalmadan genetik testlerle konulmaktadır. Mesela kistikfibroz, konjenital adrenal hiperplazi, nörofibromatoz, marfansendrom bu hastalıklardan birkaçıdır.

Genetik testler sayesinde teşhis konulduktan sonra takibin nasıl olacağı, varsa başka risk faktörleri belirlenir. Tedavi imkanı varsa hasta tedaviye yönlendirilmektedir.