Cerrahi yolla sperm elde edilmesi (TESA/TESE/micro TESE)

Bazı erkeklerin semeninde (menide) sperm gözlenmemektedir. Bunun nedeni; testis kanallarındaki tıkanıklıklar, genetik nedenler ya da inmemiş testis sorunu olabilir.

TESA, TESE ve microTESE yöntemleri bu durumlarda başvurulan cerrahi yöntemlerden en sık kullanılanlarıdır.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu); özel bir enjektör yardımı ile aspirasyon yapılarak testislerde sperm arandığı cerrahi yöntemdir.

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu); testislerin cerrahi olarak açılarak sperm arandığı cerrahi yöntemdir.

Micro TESE (mikro Testiküler Sperm Ekstraksiyonu); TESE işleminin mikroskop altında mikro cerrahi prensipleri ile yapılmasıdır.

Semende (menide) sperm görülmeyen bir erkekte bu yöntemler kullanılarak testislerden sperm bulma olasılığı yaklaşık %50 civarındadır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz