Cell free fetal DNA analizi

Gebelikte anne kanında hem anne hem de fetusa ait cell-free DNA bulunur. Cell-Free DNA analizi ile Down Sendromu (trizomi 21) gibi sık gözlenen anomalilerin tespiti mümkündür.

Cell-Free DNA Testi için, gebeliğin 10. haftasından sonra gebeden kan örneği alınmakta ve kandaki serbest fetal DNA’ nın rölatif miktarı ölçülmektedir.

Test sonucunda 21, 18 ve 13. kromozomlardan elde edilen DNA’ nın rölatif miktarına bakılarak fetusun Down, Edward veya Patau sendromuna sahip olup olmadığı tespit edilir.

Bu test;

  • Down sendromlu gebeliklerin %98 - %99’unu,
  • Trizomi 18 sendromlu gebeliklerin %98’ini,
  • Trizomi 13 sendromlu gebeliklerin %65’ini saptayabilmektedir.

Cell-Free Fetal DNA Testi bir tarama testidir ve kromozom anomali riski olan kadınlar için önerilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz