Çapraz Karaciğer Nakli

Çapraz Karaciğer Nakli alıcı ve verici arasında kan grubu uyumsuzluğu durumunda, alıcının kendi kanı grubuna uyan verici bulamaması durumunda uygulanır.

Çapraz Karaciğer Naklinde kan grubu uymadığı halde yakınına karaciğeri vermek isteyen kişiler, organ nakli merkezine başvurarak çapraz nakil için hazırlanır.

Çapraz Karaciğer Naklinde nakil vericiler ile akrabalık ilişkisi bulunmasına gerek de yoktur. Bu durumda karaciğerini vermek vericiden Etik Kurul onayı alınması gerekmektedir. Onay alımı ile Çapraz Karaciğer Nakli gerçekleştirilir.

Çapraz Karaciğer Nakli canlı vericisi olupta kan grubu uyumu olmayan kişilerin nakillerinin gerçekleştirilmesi için son derece uygun bir yöntemdir.

Çapraz Karaciğer Naklinde alıcı ve verici ameliyatı aynı anda başlamaktadır. Her iki karaciğer aynı anda çıkartılarak nakil işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için canlı vericisi olan ancak kan grupları uyuşmayan hastaların ilgili merkezlere ön tetkikler için başvurması gerekir.

Çapraz Karaciğer Naklinde başvuran çiftlerin tüm kan tetkikleri yapıldıktan sonra karaciğer ağırlıkları, karaciğer anatomileri incelemeye alınır. Tüm incelemeler sonucunda çiftler birbirleriyle uygun bulunursa ameliyat gerçekleştirilir.