Çapraz Böbrek Nakli

Kendi yakınından böbrek alma şansı olmayan umutsuz iki ya da üç çiftin karşılıklı böbreklerini paylaşarak sağlıklı nakil olma şansını yakalamasına çapraz böbrek nakli denir. Çapraz böbrek nakli “böbrek kardeşliği” olarak da anılmaktadır.

Canlı böbrek vericisi olmasına rağmen, naklin gerçekleşememesinin başlıca sebepleri:

• Alıcı ve verici arasındaki kan grubu uyumsuzluğu: Canlı vericiden böbrek nakli için alıcı ve verici arasında kan grubunun uyması gerekmektedir.

Örneğin: Alıcı A kan grubuna sahip, verici ise B kan grubuna sahipse nakil gerçekleşemez. Nakil gerçekleşmesi için vericinin kan grubunun ya A ya da O olması gerekir.

• Kanındaki antijen sebebi ile yakınından böbrek alınamaması (kros tetkiklerinin uyumsuz olması) durumu: Kros tetkikleri (crossmatch testi) uyumsuz çıkması, şiddetli rejeksiyon (organ reddi) gözlenmesine neden olan bir durumdur.

Çapraz nakil programımızda kayıtlı olan çiftler, kan grubu, yaş, cinsiyet değerlerine göre eşleştirilebilmektedir. Çiftlerin doku ve kros tetkikleri uygun çıkar ise
çiftler tanıştırılır.

Her iki tarafın değişecekleri böbreklerin yaş, doku uyumu gibi önemli noktalarda dengeli olması gereklidir. Çiftlerin hastalarının ve vericilerinin kabulü ile çapraz böbrek nakli başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Örneğin alıcının A vericinin O kan grubuna sahip olduğu ve alıcıdaki antikor yüksekliği sebebi ile kan grubu uymasına rağmen yakınından böbrek alamayan bir çifti düşünelim. Bu çift çapraz listede O kan grubu olup vericisi A kan grubu olan bir çift ile böbrek kardeşi olabilmektedir. Bu sayede çapraz nakil listesinde en zor eşleşme bulunan O kan grubu olan alıcılar için bu yolla eşleşme sağlanabilmektedir.

Böbrek nakli olan bir kişiyi daha kazanmak bizim için en büyük heyecandır. Çapraz nakil programımız hakkında bilgi almak için bizimle görüşebilirsiniz.
Grup Florence Nigtingale Hastaneleri Böbrek Nakli Merkezi, uzun yıllardır nakil ümidi olmayan çiftlere bu yöntem ile nakil olma şansı sağlamıştır.