Canlıdan Karaciğer Nakli

Canlıdan karaciğer nakli; alıcının hasta karaciğeri tamamen çıkarıldıktan hemen sonra canlı vericiden nakil için alınan karaciğer parçasının nakil edilmesi olayıdır.

Canlıdan karaciğer nakli konusunda vericilerin kafasındaki en büyük soru işareti karaciğerinden verdikleri parçanın ileri yaşamlarında kendi sağlıklarını nasıl etkileyebilecekleri konusudur.

Canlı karaciğer vericilerin kafasındaki soru şu şekilde cevaplanabilir; verici olan kişinin karaciğeri ameliyattan hemen sonra hızla büyümeye başlar ve yaklaşık 3 ay sonra ameliyattan önceki eski büyüklüğüne ulaşır.

Canlıdan karaciğer nakli olayında alıcının nakil ile aldığı karaciğer parçası da büyüyerek 3 ay içinde normal karaciğer boyutlarına ulaşır.

Herkes canlıdan karaciğer nakli için verici olabilir mi?

Canlıdan karaciğer nakli için;

  • Verici 18 yaşın üstünde olmalı ve bağış yapmayı özgür iradesi ile istemelidir.
  • Verici alıcı ile 4. dereceye kadar akraba olmalıdır ve aralarında kan grubu eşleşmesi olmalıdır. Kan grubu eşleşmesinde RH (+ ya da -) faktörünün etkisi yoktur.
  • Vericinin karaciğer yapısı ve fonksiyonu sağlıklı, anotomisi nakil için uygun olmalıdır.

Canlıdan karaciğer naklinde en önemli avantajlardan biri alıcıya zamanında nakil yapılabilme olanağıdır. Kadavradan nakil bekleme listesinde zaman kaybedilmemesi ve böylelikle nakil sırası beklerken hastanın genel durumunun kötüleşmesi durumu ortadan kalkmış olur.

Canlıdan karaciğer naklinde verici ve alıcının ameliyatları aynı anda yapılır. Alınan karaciğer bekletilmeden alıcıya nakledilir. Verici ile alıcının karaciğer boyutlarının aynı boyutlarda olması tercih edilir. Boyut değerlendirmesinde ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile detaylı bir şekilde vericinin karın ve karaciğerine bakılır. Karaciğerin boyutu ve kanlanması ölçülür. BT karaciğer hakkında detaylı bilgi verir, karar aşamasında büyük rol oynar. Kadın vericilerin gebe olmaması gerekir. Vericinin kilolu olmaması, kronik hastalık bulunmaması gerekir.