Bronkoskopi

Endoskopik bir yöntem olan bronkoskopi, uzun yıllardır akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Bronkoskopi ile hava yolları içerisindeki hastalık bulguları doğrudan izlenir.

Endoskopik bir yöntem olan bronkoskopi, uzun yıllardır akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Bronkoskopi ile hava yolları içerisindeki hastalık bulguları doğrudan izlenir. Hastalıklı bölgeden biyopsi alınarak detaylı tanı için patolojiye gönderilir. Ancak hastalığın bronş içinde olmadığı durumlarda bronkoskopinin tanı değeri azalır. Bronkoskopi ancak bronş içinden biyopsi almaya izin verir.

Bronkoskopi nasıl yapılır?

Hasta işlemden katı gıda alımını 4 saat, sıvı alımını 2 saat öncesinde kesmelidir. Gerekmedikçe işlem öncesi kan testleri rutin yapılmaz. Dalağı alınmış, kalp kapak protezli ve önceden kalp romatizması geçiren hastalara işlem öncesi profilaktik antibiyotik başlanır. Astımlı hastalarda nebülize bronkodilatör bronkoskopi öncesi verilmelidir. Hastaya işlem süresince nazal oksijen verilmelidir. Hasta oksimetre ile oksijen satürasyonu bakımından işlem boyunca takip edilmelidir.

Anestezi lidokain ile ya da hafif sedasyon geçici bilinç kaybı yapan ilaçlarla yapılabilir.

Bronkoskopi hangi hastalıkların tanısı için kullanılır?

 • Bronş karsinom şüphesinde ya da tanısı konulmuş bronş karsinomunda evrelenmesi
 • Anormal balgam sitolojisi
 • Akciğer kanser tedavisinin takibi
 • Mediastinal kitle, baş ve boyun maligniteli hastaların değerlendirilmesi
 • Özofagus malignitesi olan hastanının değerlendirilmesi
 • Nedeni açıklanamayan öksürük
 • Dispne (nefes darlığı)
 • Hemoptizi (kanlı balgam)
 • Periferik nodüler lezyon varlığı
 • Nedeni açıklanamamış plevral effüzyon
 • Geç iyileşen pnömoniler
 • Diyafragma paralizisi (felci)
 • İyileşmeyen kaviter lezyon
 • İnterstisyel akciğer hastalığı
 • Akciğer tranplantasyonundan sonra hastanın değerlendirilmesi
 • Endotrakeal entübasyon
 • Trakeobronşiyal striktür
 • Stenoz (darlık)
 • Horlama
 • Vokal kord paralizisi
 • Süperior vena cava sendromu
 • Tekrarlayan pnömotoraks
 • Göğüs travmasında trakeal ya da bronşiyal rüptür araştırılması
 • Postoperatif trakeal, trakeobronşiyal, bronşiyal ve güdüğün değerlendirilmesinde yapılır.

Bronkoskopi tedavi amaçlı yapılır mı?

 • Bronş temizliği
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Bronkoalveoler lavaj
 • Bronkoplevral fistülün kapatılması
 • Tıkayıcı endobronşiyal dokunun çıkartılması
 • Stent yerleştirilmesi
 • Kist aspirasyonu (mediastinal, bronkojenik)
 • Abse drenajı
 • Torasik travma
 • Entübasyon
 • Hava yolu açıklığının sağlanması bronkoskopinin tedavi amaçlı kullanıldığı alanlardır.

Bronkoskopi uygulama öncesi

 • Muayeneden bir önceki gece hafif yiyecekler yenmelidir.
 • İşlem öncesi 8 saat herhangi bir şey yiyip içilmemelidir.
 • Kullanmak zorunda olduğunuz (aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcılar, tansiyon ve kalp ilaçları, şeker hastalığı ile ilgili ilaçlar vb) ilaç ya da ilaçlar var ise bunu doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Uygulama günü mümkün olduğunca rahat giysiler giyinmeli, mücevher, gözlük, kontakt lens ve diş protezi gibi malzemeler önceden çıkarılmalıdır.
 • Uygulamaya gelirken size yardımcı olabilecek bir yakınınızın ve eski dosya ve filmlerinizin yanınızda olması gereklidir.

Bronkoskopi uygulama sonrası

 • İşlem sonrası hasta 2-4 saat arası gözetim altında tutulur.
 • Uygulama sonrasında verilen ilaçlar nedeniyle 24 saat süreyle araba kullanılmamalı ve hukuken bağlayıcılığı olan belgeler imzalanmamalıdır.
 • Boğazınızın uyuşukluğu geçinceye kadar (yaklaşık 3 saat) bir şey yiyip içilmemelidir.
 • İşlem sırasında ve sonrasında boğazda yanma, gıcıklanma, ses kısıklığı, hafif ateş, hafif kanlı balgam gelmesi gibi problemleriniz olabilir. Bu problemleriniz 24-48 saat içinde geçmezse, göğüs ağrısı nefes darlığı gibi şikayetler veya aniden fazla miktarda kan tükürmesi olursa doktorunuza bildirilmelidir.
“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Bronkoskopi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz