Botulinum toksin uygulamaları (migren ve hareket bozukulukları)

Botulinum toksini, kas-sinir bileşkesinde, sinir ucundan asetilkolin denilen, kasa kasılması emrini taşıyan bir molekülün salınmasını önleyerek, sinirden kasa olan iletimi belli bir süre engeller. Böylece enjekte edildiği kasları bir süreliğine güçsüzleştirir. Clostridium botulinum bakterisi tarafından salgılanan bu toksin 1980’den beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

  • İstemsiz hareket bozuklukları (tıbbi adlarıyla servikal distoni, diğer distoniler, tremor, yazıcı krampı, blefarospazm, hemifasyal spazm, fasyal sinkinezi vs.)
  • Felç sonrası veya diğer nedenlerle oluşan aşırı kas kasılması (spastisite)
  • Aşırı terleme (koltuk altı, yüz, avuç içi ve ayak tabanı)
  • Aşırı tükürük artışı (hipersalivasyon)
  • Kronik migren ve diğer baş ağrıları
  • Çenede aşırı kasılma (bruksizm), çene eklemi ağrılarına (temporo-mandibuler eklem disfonksiyonu)
  • yönelik botulinum toksini enjeksiyonları yapılmaktadır.


Botulinum toksinin A ve B tipleri tedavide kullanılmaktadır. Türkiye’de A tipi botulinum toksini içeren iki ilaç vardır ve hastane eczanelerinden alınabilmektedir. Botulinum toksini soğuk zincirle polikliniğe getirilir ve buzdolabının iç kısmında saklanabilir. Bu ilaçlar flakon formunda olup, steril tuzlu su (%0,9 NaCl) belli bir oranda sulandırılarak kullanılır. Sulandırıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmelidir.

Botulinum toksini uygulamaları bu konuda yetişmiş, tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır. Bazı uygulamaların elektromiyografi (EMG) eşliğinde yapılması gerekir.

Botulinum toksininin etkisi geçicidir. Uygulamanın hasta fayda gördüğü sürece 3 aydan az olmamak üzere belli aralıklarla tekrarı gerekir. Etkisi genellikle 1-2 hafta içerisinde başlar; 2,5-3 ay devam eder.

En sık görülen yan etkiler: Kaslarda geçici güç kaybı, iğnenin yapıldığı bölgelerde ağrı-morarma-alerjik reaksiyon; grip benzeri tablo, solunum sıkıntısı, yutma ve çiğneme güçlüğü (ağız ve boyun kaslarına yapılan enjeksiyonlarda), göz kapağında düşüklük, göz kuruluğu. Tüm bu yan etkiler geçicidir.

Spastisitesi olan hastalarda enjeksiyonları izleyerek fizik tedavi bölümden önerilen egzersiz/fizyoterapi programını düzenli olarak uygulamalıdır. Bu enjeksiyonların daha ekili olmasını sağlar.

Paylaş

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz