Böbrek ve Ürolojik Tetkikler

  • Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz Tc-99m DTPA ile) böbreğin süzme fonksiyonunu gösterir.
  • Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz Tc-99m MAG3 ile) böbreğin süzme fonksiyonu yanı sıra doku özelliğini de gösterir.
  • Renal Kortikal SPECT (DMSA) böbreğin doku özelliğini ve doku fonksiyonunu gösterir.
  • Renal kortikal sintigrafi (DMSA)
  • GFR ölçümü (görüntüsüz)
  • Kaptopril renogram (çift çalışma) Kaptoprilli dinamik böbrek sintigrafisi - renal hipertansiyon araştırması yapılır, hipertansiyon sebebinin kalp veya böbrek kökenli olduğunu belirlemek için kullanılır.
  • Radyonüklid sistografi (direk)
  • Radyonüklid sistografi (indirek)
  • Testis sintigrafisi