böbrek nakli merkezi

Böbrek Naklinde Yapılan Tetkikler

Böbrek nakli olacak kişiye nakil öncesi yapılan rutin kan ve görüntüleme tetkikleri iki - üç gün içerisinde tamamlanır. Yakın zamanlı yapılmış ekokardiyografi gibi kardiyolojik tetkikleri değerlendirilir.

Daha önce tüberküloz veya benzer bir enfeksiyon hastalığı bulunması, sık olarak enfeksiyona sebep olan böbrekler, polikistik böbrekler, hepatit B veya C bulunması gibi durumlarda ileri tetkikler istenebilir. Böbrek naklinden sonra her şeyin problemsiz gitmesi için mevut hastalıklar nakilden önce dikkatle değerlendirilmelidir.

Böbrek alıcısı için yapılan tetkikler

Birinci aşama testler:

 • Hemogram       
 • HTC (hematokrit)
 • BK (lökosit)
 • Plt (trombosit)
 • Kan biyokimyası             
 • Total kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Açlık kan şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • Alkalenfosfataz
 • Total bilirubin
 • Total protein
 • Albumin
 • Na (sodyum)
 • K (potasyum)
 • Cl (klor)
 • Ca (kalsiyum)
 • İyonize fosfor
 • Mg (magnezyum)
 • Amilaz
 • Endokrinoloji laboratuarı          
 • Serbest T3, T4, TSH
 • Gebelik testi (son bir ay içinde)
 • PSA (50 yaş üzeri erkeklerde)
 • Kan pıhtılaşma paneli  
 • Kanama zamanı
 • APTT
 • PT
 • Seroloji          
 • Kan gurubu
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • Anti HBc-IgG
 • Anti HCV
 • RPR-VDRL
 • Anti-HIV 1/2
 • CMV IgG
 • Kardiyolojik tetkikler   
 • EKG (elektrokrdiyografi)
 • Ekokardiyografi, stres testi
 • Radyoloji           
 • Akciğer grafisi
 • Mamografi (50 yaş üzeri kadınlarda)

İkinci Aşama Testler:

 • Uzman doktor değerlendirmesi
 • Transplant cerrahı
 • Nefrolog
 • Kardiyoloji
 • Psikiyatri
 • Göğüs hastalıkları
 • Jinekoloji
 • Doku laboratuvarı tetkikleri    
 • Doku grupları
 • CDC (cross match)
 • Flow (cross match)

Böbrek vericisi için yapılan tetkikler

Böbrek bağışlamak isteyen kişinin yaptığı hazırlıklar kan ve idrar tetkikleri, doku ve kros tetkikleri, uzman değerlendirmeleri ve son aşamada böbrek bilgisayarlı tomografisi ile yapılmaktadır. Böbrek veren kişi ilk olarak kan ve idrar tetkiklerini yaptırmaktadır. Tüm kan ve idrar tetkikleri bir gün içinde sonuçlanmaktadır. İdrar tetkiki için 24 saat içerisinde yaptığınız idrarın tümünü toplamanız istenmektedir.

Bu sebeple verici olan kişinin tetkik vermeden bir gün önce idrar biriktirmeye başlaması gerekmektedir. 24 saatlik idrar toplamak için temiz, boş, plastik su kabı alınız. Yaptığınız idrarın her damlasının toplanması, yapılacak testin sonucu açısından çok değerlidir. İdrar toplamaya; sabah normal olarak uyandığınız saatten itibaren başlayabilirsiniz. Uykudan kalktıktan sonraki ilk idrarınızı tuvalete boşaltınız. Tüm gün ve gece boyunca yaptığınız idrarları verilen kabın içine toplayınız ve ertesi gün sabah ilk idrarınızı da biriktirdiğiniz kaba yapınız. Ertesi günkü ilk idrarı da toplama kabına ilave ettiğiniz zaman idrar toplama işleminiz sona erecektir.Toplanan idrarın hepsi laboratuvara teslim edilmelidir.