böbrek nakli merkezi

Böbrek Nakli Merkezimize Ulaşım

Ülkelerden böbrek nakli merkezimize ulaşım

Böbrek Nakli Merkezimiz; sadece yurt içindeki değil, yurt dışındaki pek çok hasta tarafından da tercih edilmektedir. 

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Böbrek Nakli Merkezimiz; sadece yurt içindeki değil, yurt dışındaki pek çok hasta tarafından da tercih edilmektedir.Özellikle Orta Doğu, Avrupa ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki hastalar merkezimize yoğun olarak ilgi göstermektedir.

Ulusal kadavra böbrek nakli listesine girecek kişilerin Türk Vatandaşı olması gereklidir. Bu nedenle yurt dışından gelen hastalar Türkiye’de sadece canlı vericili böbrek nakli olabilirler. Ülkemizdeki organ nakli yönetmeliğinde belirtildiği gibi en uzak 4.dereceden akrabalar gönüllü olarak böbrek bağışçısı olabilirler. Bu durum yabancı hastaların için de geçerlidir.

Yurt dışından gelecek hastaların kan grubu uyumu olmaması durumunda merkezimizde bulunan diğer çiftlerle çapraz nakil listesinde değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu sayede yabancı hastalara da ek bir nakil şansı sağlanabilmektedir.

Böbrek Nakli Merkezimize başvuran hastalar hastanemizde yatırılarak böbrek nakline uygunluğu açısından hızla değerlendirilir. Uzman doktor değerlendirmeleri ve detaylı doku ve kros tetkikleri yapılır.

Merkezimizde yurt dışından gelen misafir hastalara ameliyat önceliği tanınmaktadır. Böbrek nakli için alıcı ve vericinin uygun bulunması halinde aynı hafta böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Nakil sonrası yurt dışı hastalar da yurt içi hastalarımız gibi böbrek nakli takip programımızda takip edilmektedir.

Böbrek Nakli Merkezimizde; yakınlarına böbrek bağışlamak isteyen kişilere dünyada yaygın olarak uygulanan “laparoskopik tekniğinin” daha gelişmiş ve güvenli bir şekli olan “retroperitonoskopi tekniği” ile ameliyat yapılmaktadır. Laparoskopik teknikte karın içine girilerek böbreğin çıkarılması sebebiyle ameliyat sırasında karın içi organlara zarar gelmesi, barsak yapışıklıkları ve hatta barsak tıkanıklığı gelişmesi riski söz konusu olabilmektedir. Merkezimizde laparoskopik tekniğin bu olumsuz yönünü önleyen ileri bir kameralı ameliyat tekniği olan retroperitonoskopi kullanılarak karın içi organlara hiç temas edilmeden kamera altında küçük ameliyat kesikleri ile böbreğin çıkarılması sağlanmaktadır. Bu sayede verici güvenli bir ameliyat ile böbreğini bağışlayarak 2-3 gün sonra hastaneden çıkabilecek durumda olabilmektedir.

Şehirlerden böbrek nakli merkezimize ulaşım

Böbrek naklinde tecrübeli ekibimize ve Grup Florence Nightingale Hastanelerinin kaliteli sağlık hizmetine başka şehirlerden gelerek de ulaşmanız mümkündür. Öncelikle yapmanız gereken telefon numaralarımızdan bize ulaşmaktır. Koordinatörlerimiz size adım adım takip etmeniz gerekenleri detaylı olarak aktaracaktır.

Daha önce yapılmış olan tetkiklerinizi önden göndermeniz istenebilir. Doktorlarımız ile görüştükten sonra sizi hastanemize çağırarak tetkik ve tedavileriniz planlanacaktır. Önemli sağlık problemi olmayan hasta ve vericilerinin tetkiki genellikle aynı hafta içinde tamamlanabilmektedir.

Sosyal güvencesi olan hastalardan tetkik, ameliyat ve sonraki takip sürecinde hiç bir ek ücret alınmamaktadır. Yeşil kartı bulunan hastalar da merkezimizde ek ücret ödemeden tetkik ve tedavi olabilmektedir. 

Böbrek nakli ameliyatı sonrası imkanı olan hastaların İstanbul’da birkaç hafta daha kalmasını önermekteyiz. İstanbul’da kalma şansı olmayan hastalarımız ise hastanede birkaç gün daha uzun tutulur ve takip konusunda gerekli planlama yapılarak memleketine gönderilir. 

Hastalarımız memleketine döndükten sonra kan tetkiklerini bulundukları bölgede bir hastanede yaptırabilirler. Takibin önemli bir parçası da kanda bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç seviyesinin düzenli olarak ölçülmesidir. Bölgelerinde tetkik verdikleri hastanede kan alınırken bir tüp kan da ilaç düzeyi ölçümleri için alınır ve posta ile hemen İstanbul’a ulaştırılır. Bu sayede nakil olan hastalarımız herhangi ek bir ücret ödemeden ilaç düzeyi tetkiklerini güvenilir bir şekilde yaptırmış olur.

Hastalarımızın ilk bir sene içinde birkaç defa nefroloji (böbrek hastalıkları) uzmanı kontrolünden geçmek için Böbrek Nakli Merkezimize gelmeleri gerekmektedir.  Böbrek fonksiyonlarında düzensizlik gözlenen veya ciddi sağlık problemi olan hastalar ise merkezimizde yatırılarak tedavi edilmektedir.