Böbrek Nakli

Böbrek nakli kimlere yapılabilir?


Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan her hasta böbrek nakli için aday olabilmektedir.

İlerlemiş böbrek yetmezliğinin en sık rastlanan nedenleri; diyabet (şeker hastalığı) ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) dur.

Diyabet vücudu yıpratan ciddi bir hastalıktır. Bunun üzerine böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisinin yükünün eklenmesi hastaları çok daha çabuk yıpratabilmektedir. Bu nedenle diyabet hastalarına böbrek nakli olma şansının tanınması oldukça önemlidir.

Böbrek nakli alanında elde edilen yeni gelişmeler sayesinde pek çok kronik böbrek yetersizliği tanısı alan hasta için nakil sağlanması mümkün olabilmektedir.

Ancak kronik böbrek yetmezliği hastalarında aşağıdaki hastalık ve rahatsızlıkların olması böbrek naklinde engel oluşturabilmektedir:

  • İleri derecede kalp hastalıkları, 
  • Akciğer hastalıkları, 
  • İleri seviyede Hepatit B ve C hastaları (Ancak sadece hepatit B veya C virüsü olan ve karaciğerde olumsuz etkiler oluşturmayan hastalarda böbrek nakli diyaliz tedavisinde kalmaya göre daha sağlıklı ve uzun bir hayat sağlayabilmektedir).
  • Bağışıklık sitemi hastalıklarına bağlı kronik böbrek yetersizliği gelişen hastalarda bağışıklık sitemi hastalığının aktif dönemde olması, 
  • Aktif enfeksiyon hastalığı varlığı, 
  • Yakın zamanda kanser tespit edilmiş olması.

Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadığı merkezimizde yapılan testlerle detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Kimlerin böbrek nakli alıcısı olmak için uygun olduğunun değerlendirilmesi, detaylı bir muayene, tıbbi geçmiş sorgulaması ve testler ile sağlanır.

Kronik böbrek yetmezliği farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın altta yatan nedenleri doktorlarımız tarafından dikkatle incelenir.

Böbrek nakli adaylarının geçirdiği ameliyatlar ve gördüğü tedaviler detaylı olarak değerlendirilir. 

Hemodiyaliz veya periton diyaliz görmekte olan hastaların ne kadar süre bu tedavileri gördüğü çok farklı sonuçlar yaratır. Hastanın böbrek nakli öncesi diyaliz tedavi süresi uzadıkça diyalize bağlı ortaya çıkabilecek sorunlar da artabilmektedir. 

Hastaların kalp damar sisteminin durumu da en önemli belirleyicilerden biridir. Detaylı incelemelerde hastanın kalp ve damar sisteminde müdahale gerektirecek bir durum saptanması halinde öncelik bu tedaviye verilir. 

Grup Florence Nightingale Hastanelerinde yapılan bu yoğun araştırmalar ve muayeneler sayesinde, sadece kişi böbrek nakline uygun mu diye yapılan değerlendirmeler bile hastanın yaşam kalitesinin ve süresinin artmasını sağlayabilmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler geniş bir doktor grubu tarafından yapılmaktadır: Nefroloji uzmanları, transplant/nakil cerrahları, göğüs hastalıkları uzmanları ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, psikiyatristler, anestezi uzmanlarıdır.