Böbrek kanseri ve PET MR

FDG tutulumu üriner aktivite olarak yanlış değerlendirilebileceğinden, böbrekteki primer ve sekonder lezyonların PET/BT'de tespit edilmesi zor olabilir. Ancak PET ile MR birleştiğinde, böbrek maligniteleri daha iyi tespit edilebilir.

Fonksiyonel MR (ürografi), uzak metastazların neden olduğu üretra blokajını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */