Beyin tümörü tedavisi

Beyin tümörü tedavisiGrad 1-2 Astrositomda tedavi, tümör yerleşimi riskli degilse, tümörün cerrahi olarak çıkarılması şeklindedir; mümkün olduğunca geniş total rezeksiyon hedeflenir.

Ek olarak radyoterapinin tümör nüksü veya ilerlemesi söz konusu ise mutlaka uygulanır. Cerrahi sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. Bazen zaman içinde daha kötü huylu formlara dönüşüm görülebilir. Bu dönüşüme P53 genindeki mutasyonlar neden olmaktadır.

Grad 3 Anaplastik Astrositomda başlangıç yaşı daha geçtir (ortalama 41 yaş) ve bu evre tümör daha hızlı ilerler. Kafa içi basınç artışı sonucu oluşan ödem etkisi daha belirgindir. Tedavi yüz güldürücü değildir; 40 yaş altı hastalarda 1.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır.

Grad 4  Glioblastoma Multiforme En “malign – kötü huylu” astrositik tümördür. Çevre dokulara yoğun yayılımı vardır. Erişkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. Genellikle 45-70 yaş arası erişkinlerde sıktır. Hızlı ilerler. Prognozu kötüdür; 1 yıllık sağkalım oranı % 20, 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. Tümörün cerrahi olarak temizlenmesi genellikle mümkün olmamaktadır. Hastalara radyoterapi ve kemoterapi de yapılır.

Herhangi bir beyin tümörünün tedavi yöntemine, tümörün türü, büyüklüğü, etkilediği alanlar, bulunduğu konum ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler değerlendirildikten sonra karar verilmektedir. Cerrahi, radyoterapi, radyocerrahi ve kemoterapi yöntemleri tek tek ya da bir arada kullanılır. Bu nedenle beyin tümörleri tedavisi beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji gibi birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını gerektirmektedir.

Cerrahi tedavi: Hastanın genel sağlık durumu, tıbbi geçmişi ve tümörün bulunduğu konum uygunsa beyin tümörlerinin cerrahi yoldan çıkarılması ilk seçenek olarak tercih edilmektedir. Tümörün tamamen çıkarılması hastanın yaşam süresini uzatabildiği gibi yaşam kalitesini de artırmaktadır.  Bazı durumlarda tümörün gerek bulunduğu konum, gerekse boyutu itibariyle tamamı çıkarılabilirken, bazen belirtilen sebeplerden dolayı tümörü tamamen çıkarmak mümkün olmamaktadır. Tümörün kısmen çıkarıldığı durumlarda da hastanın şikayetleri azalabildiği gibi kafa içi basıncın düşmesi sağlanır.  Bu durumda geriye kalan tümör kitlesine diğer tedavi yöntemleri uygulanır.

Cerrahinin yaratabileceği komplikasyonlar da tümörün cinsi, yerleşim yeri ve hastanın genel durumuna göre değişmektedir.

Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınların kullanılarak kanser hücrelerinin tahrip edilmesidir. Hem tümöre hem de yakın dokulara radyasyon verilerek ortadan kaldırılmakta ya da büyümesi engellenmektedir. Bazı durumlarda beynin tümüne uygulanmaktadır. TrueBeam STx  gibi gelişmiş radyoterapi cihazları sayesinde ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisi başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyat sonrasında ya da tek başına uygulanabilen radyoterapi, özellikle küçük tümörler ve beynin çok önemli yapılarına yakın tümörlerde etkili sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Radyocerrahi; Açık cerrahi için uygun olmayan tümörlerin yüksek dozda radyoaktif ışınların verilerek etkisiz hale getirilmesidir. Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde 2012 yılında kurulan Gamma Knife Perfexion cihazı, uygun olan beyin tümörü hastalarının cerrahi yapılmadan tedavisi için kullanılmaktadır.

Kemoterapi: Beyin tümörlerinin tedavisinde kemoterapi radyoterapi öncesi veya sonrasında uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisinde amaç, kanser hücrelerinin ilaçla öldürülmesidir. İlaçlar enjeksiyon olarak damar yoluyla ya da kapsüller şeklinde verilir. Kemoterapinin yan etkileri alınan ilacın türü ve dozuna göre değişmekle birlikte, mide bulantısı, kusma ve saç dökülmesi en sık rastlanan yan etkilerdir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz