Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV/Kristal oynaması)

İç kulakta bulunan denge organı labirentteki 3 adet yarım daire kanalının her birinin ucunda "ampulla" denilen bir yapı bulunur. Ampullanın üzerindeki kristaller hareketle yön değiştirir. Burada yer alan sinir lifleri, bu kristallerin yön değiştirmesini algılayarak beyine sinyal iletir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalığında, kristaller bulundukları yerden koparak yarım daire kanallarının içine girer. Bu da beyne giden sinyallerin karışmasına ve baş dönmesi olarak algılanmasına neden olur.

Benign paroksismal pozisyonel vertigoda; başı özellikle belirli bir yöne döndürmekle, öne eğilmek veya yukarı kaldırmakla ortaya çıkan ve en fazla bir kaç dakika süren şiddetli baş dönmesi, bulantı ve bazen kusma oluşabilmektedir.

Benign paroksismal pozisyonel vertigonun tedavisi

BPPV'nin tedavisinde yer değiştiren kristaller yarım daire kanallarından ait olduğu keseciklerin içine geçirilir. Bu da hastaya bazı baş ve gövde hareketleri yaptırılarak mümkün olur.

Çok başarılı olan bu yöntem sayesinde bu hastalık tedavisi en kolay baş dönmesi hastalığı olmuştur. Bu hastalık kimi zaman tekrarlasa da aynı manevraların tekrarlanması ile yeniden kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz