Bel ağrıları

Bel ağrıları birçok farklı rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır. Sıklıkla görülen bel ağrıları nedenleri:

 • Bel fıtığı - disk hernisi
 • Diskin bozulması, dejeneratif disk hastalığı
 • Omurga kanalının daralması - dar kanal, spinal stenoz
 • Siyatik-priformis kasının siyatik siniri sıkıştırması
 • Omurların oluşturduğu eklemlerin kireçlenmesi - faset hastalığı
 • Başarısız bel cerrahisi hastalığı
 • Sakroiliak eklem hastalığı
 • Bel kaslarından kanaklanan ağrılar
 • Omurilik yaralanmaları
 • Disk iltihabı - diskit olarak sıralanabilir.
 • Bel ağrılarını mekanik, genel ve nörolojik kaynaklı olarak da sınıflandırmak mümkündür.

Mekanik nedenler

Omurlar arası disklerde görülen fıtıklaşma bel ağrısının sıklıkla görüldüğü durumlardandır. En sık arka bölgede, 4-5. bel omurlarının hizasında ortaya çıkar ve o bölgede sinir sıkışması sonucu ağrıya neden olur. Siyatik ağrısı olarak da bilinen bu durumda, öksürmek, hapşırmak, öne eğilmek ile artan bıçak saplanır gibi bir ağrı görülmesi tipiktir.

Faset eklemlerdeki genişleme bazen omurilik sinirlerini omurilik kanalında sıkıştırabilir. Faset eklem dejenerasyonu denen bu durum ağrıya neden olur. Bel fıtığındaki ayaklara kadar yayılabilen ağrının aksine bu rahatsızlıkta dizlerin altına yayılmayan şiddetli bel ağrısı görülür.

Omur ve diskteki genel dejenerasyona spondiloz denir. Bu durum omurilik sinirlerinin çıkış noktalarında darlığa ve sinir sıkışmasına sebep olabilir. Spondilolistezis denen omur kayması durumunda, spondiloliz adı verilen omurların üstüne binen yüklenmeler ve travmalarda bel ağrısı görülmektedir.

Spinal stenoz (omurilik dar kanalı) durumunda yürüme sırasında ağrı, uzun yürüme sonrası görülür ve bacakta oluşan güçsüzlüğe bağlı olarak topallama görülür. Myofasyal ağrı verilen ağrıda, kaslardaki ağrı tetik noktaları bele yayılan ağrıya sebep olabilir. Sakroiliit (leğen kemiği iltihabı) bel ağrısı nedenlerindendir.

Başarısız Bel Cerrahi Girişim Sendromu adı verilen rahatsızlıkta ameliyat sonrası oluşan yapışıklıklar bel ağrısı oluşturur. Bel ameliyatı olan hastaların %10 -30’unda bu durum görülebilir.

Böbrek taşı, aort anevrizma ruptürü gibi durumlarda oluşan ağrılar da yansıyan ağrı olarak bel bölümünde hissedilebilir.

Genel sebepler

Tümörler (kemik ve metastatik) ve metabolik hastalıklar, epidural enfeksiyon, vaskülit gibi durumlarda bel ağrısı görülebilir.

 • Nörolojik sebepler
 • Myelopati, omuriliğe bağlı hasalıklar.
 • Şeker hastalığı gibi hastalıklara bağlı bel sinirlerinde rahatsızlık
 • Nöropati, Multipl Skleroz (MS) ve benzeri hastalıklar
 • Kas hastalıkları bel ağrısının nörolojik nedenleridir.

Bel ağrısının tedavisi nasıl yapılır?

Yatak istirahati ile başlanan tedavide, istirahat 3 günü geçmemeli ve erken dönemde gündelik yaşama geçme ve egzersizlere başlama sağlanmalıdır. Belirli hareketler için bel korunmalıdır. Non-steroid anti-inflammatuar ilaçlar, doktor gözetiminde ağrıyı giderir. Fizik tedavi olarak yapılan traksiyon, bel egzersizleri, ultrason uygulamaları kısa süreli rahatlama sağlayabilir.

Erken dönemde tekrar hareketli yaşama dönebilmek için egzersiz çok önemlidir. Hareketsizlik, bel ağrısı tedavisini olumsuz etkiler.Ağrı kesiciler ve fizik tedavi uygulamaları ile yeterli yanıt alınamayan hastalarda, hem bu uygulamalara destek için hem de tek başına epidural steroid enjeksiyonları ve diğer girişimsel ağrı tedavi yöntemleri de bel ağrısı tedavisinde kullanılmaktadır. 

Epidural steroid enjeksiyonu: Bel fıtığına bağlı sinir sıkışmasında, sıkışan sinire kadar ulaşılarak bölgede ağrıya neden olan yangı steroid ve lokal anestezik madde enjeksiyonu ile giderilir. 

Seçici sinir blokları: Omurlar arasında bulunan faset eklem ağrılarında faset eklem içi steroid uygulaması ve faset eklem medial sinir bloğu ile ağrı tedavisi başarılı sonuç veren girişimsel ağrı tedavi yöntemlerindendir. 

Nükleoplasti: Omurlarası disk fıtıklaşmasına bağlı sinir sıkışmaları sonucu görülen bel - bacak ağrılarında ameliyatyerine kullanılan yöntemdir. Omurlararası diskin sudan zengin çekirdek kısmına ince bir iğne ile düşük akımlı elektrik verilerek bu kısım buharlaştırılır. Sinir sıkışması ağrısı ortadan kaldırılır.

Ozon Diskektomi: Disk içi uygulanan ozon enjeksiyonu uygun hastalarda fıtığı küçülterek kalıcı tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadır.

Epidural lizis: Ameliyata bağlı olarak epidural bölgede sinir etrafında oluşan yapışıklıkları ve dolayısıyla oluşan ağrıları ortadan kaldırır.

Cerrahi tedavi: Bel ağrısı ile birlikte; herhangi bir bacak veya ayakta düşüklük, ciddi kuvvet kaybı, yürüyememe, hissizlik, ani gelişen idrar veya dışkı kaçırma veya idrar, dışkı yapamama, erkeklerde ani gelişen ereksiyon kusuru durumları acil cerrahi tedavi gerektiren durumlardır. 
Paylaş

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz