Baş ve boyun tümörlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)

Çoğu erken evre baş-boyun tümöründe tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi sonrası radyoterapi ise cerrahi sınırda tümör kalması, bölgesel lenf nodlarına yayılım gibi yüksek risk faktörlerinin varlığında uygulanır. Bazı olgularda radyoterapi tek başına uygulanabileceği gibi günümüzde sıklıkla kemoterapi ile birlikte uygulanır. Bazı erken evre tümörlerde, örneğin erken evre ses teli tümörlerinde cerrahinin yerine tercih edilmesi daha iyi ses kalitesinin sağlanabilmesine olanak sağlar. Lokal ileri baş- boyun tümörlerinde ise radyoterapi ile eşzamanlı kemoterapi uygun tedavi seçeneğidir.

Hastalık erken evre olsa dahi, cerrahinin asla bir tedavi seçeneği olmadığı hastalık ise nazofarenks kanseri dir. Nazofarenks kanseri tüm evrelerde küratif amaçlı radyoterapi ile tedavi edilir, lokal ileri hastalıkta eşzamanlı kemoterapi de verilir.

Baş-boyun kanserinde yoğunluk ayarlı radyoterapi ile tükürük bezleri korunarak kalıcı ağız kuruluğunun önlenmesi amaçlanır.


Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz