Baş ve boyun kanserleri ve PET MR

Baş ve boyun kanserlerinin tanı ve tedavisini geliştirmek için MR'ın mükemmel yumuşak doku kontrastını ve PET'in lenf nodu tümörü varlığının metabolik değerlendirmesini birleştirir.

Ağız içinde ve etrafında tümörlerin görünmesini engelleyen diş implantı artefaktını elimine eder.

Anormal kitlelerin anatomik lokalizasyonunun kesinliğini arttırır.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */