Baş ve Boyun Kanserleri

Baş ve boyun bölgesinde yer alan her türlü dokudan kaynaklanan kanserlerdir. En önemli nedeni sigaradır...

En sık görülen türü baş-boyun squamöz hücreli karsinomu (HNSCC) olup, dünyada altıncı en sık kanserdir. HPV ilişkili HNSCC tümörlerinin %80’inde tespit edilen HPV-16 genotipi de dahil olmak üzere, yüksek riskli HPV genotipleri (HPV 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52 ve 56) baş boyun kanserleri yanında serviks, anus, vajina, vulva ve penis kanserlerinde de saptanabilmektedir.

Baş-boyun kanserlerinde HPV etken olsun ya da olmasın p53 ve pRb yolakları sıklıkla etkilenmiştir. p16 kaybı HPV-negatif baş-boyun kanserlerinde tespit edilmekte ve pozitifliği indirekt olarak HPV pozitifliğini göstermektedir. HPV- pozitif tümör hücreleri radyoterapiye daha duyarlı olmaktadır.

Bir diğer önemli karsinojenik DNA virüsü olan EBV virüsü baş-boyun lenfoid ve epitelyal tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.