Azalmış yumurtalık rezervi ve kısırlık (infertilite)

Yumurtalık rezervi nedir?

Kadınların çocuk sahibi olup olamayacakları ya da ne zaman çocuk sahibi olabileceklerini etkileyen en önemli faktörlerden biri yumurtalık rezervidir. Yumurtalık rezervi, üreme yollarında (fallop tüpleri, uterus/rahim, vajina) herhangi bir problem olmadığında, fertilite (üreme) potansiyelini ifade etmektedir. 

Yumurtalık rezervi; yumurtalıklardaki (ovaryumlar) yumurtaların sayısı, kalitesi ve aynı zamanda foliküllerin (tek bir yumurta hücresini sarmalayan ve onu besleyip koruyan yapı) hormonal sinyallere ne kadar iyi cevap verdiği ile ilişkilidir.

Kadınların vücudunda yumurta gelişimini sağlamak için bazı hormonlar salgılanır. Bunlar; 

Folliküler Stimulan  Hormon (FSH) ve Lüteinize edici Hormondur (LH).  Menopoza yaklaştıkça, yumurtalıklar (ovaryumlar) bu hormonlara daha zayıf yanıt vermeye başlar. Yumurtalıklar FSH ve LH’a cevap vermeyi kesince ise adet siklusları kısalmaya başlar. Yumurtalıklar her ay bir yumurta üretmeyebilir ve bir period atlanabilir. Yumurtalıklardaki yumurta hücreleri tükendiğinde ise menopoz başlar.

Yumurtalık rezervi hangi testler ile ölçülür?

Çocuk isteği ile doktora müracaat eden kadınların ilk aşamada yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesi gereklidir. Yumurtalık rezervini ölçmek için birkaç test kullanılabilmektedir. Bunlardan en sık kullanılanı adet siklusunun  2-3. günü kanda FSH seviyesinin bakılmasıdır. FSH hormonunun yüksek bulunması yumurtalık  rezervinizin ve gebelik şansının düşük olduğunu gösterir. Yumurtalık rezervini belirlemeye yarayan diğer testler arasında klomifen sitrat challenge test (CCCT), kanda inhibin B ve AMH (anti mullerian hormon) seviyesi ölçümü ve vajinal ultrason ile folikül sayılarının belirlenmesi yer almaktadır.

Azalmış yumurtalık rezervinin nedenleri nelerdir?

Yaş, gebe kalma potansiyelini belirlemede önemli faktörlerden bir diğeridir. Azalmış yumurtalık  rezervi genellikle yaşla ilgilidir. Yumurtalar zamanla azalır ve kalan yumurtalarında ortalama kalitesinde düşüş gözlenir.

Ancak genç bayanlarda da, sigara içme, ailesinde erken menopoz hikayesi, yumurtalıklarda geçirilmiş cerrahi operasyon da yumurtalık rezervinin azalmasına neden olabilir. Bununla beraber bazı kadınlarda bilinen hiçbir risk faktörü olmaksızın azalmış yumurtalık  rezervi gözlenebilmektedir.


Paylaş

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz