Atrioventriküler Bloklar, Atrio-Ventriküler Düğüm Hastalığı

Sağlıklı bireyde kalpte uyarı oluşturan sinüs düğümünden başka bir de atrio-ventriküler düğüm vardır.

İşte atrio-ventriküler düğümden uyarının geçmesine göre;

  • Birinci derece atrio-ventriküler blok; sinus uyarısı atrio-ventriküler düğümden geç olarak geçmektedir.
  • İkinci derece atrio-ventriküler blok; sinüs uyarısısnın bir kısmı atrio-ventriküler düğümden geçmekte bir kısmı ise geçememekte yani bloke olmaktadır. 
  • Üçüncü derece tam atrio-ventriküler blok; sinüs uyarısı hiç bir şekilde  atrio-ventriküler düğümden geçememektedir. Uyarı bu düğümde tamamen kesintiye uğramaktadır. Bu defa atrio-ventriküler düğüm altından başka bir odaktan uyarı çıkar ve yaşam sürdürülmeye çalışılır. Aksi takdirde kalp tamamen durabilir.