Aşılama için spermin hazırlanması

Aşılama Nedir?

Aşılama; semenden (meniden) elde edilen sperm hücrelerinin vajina kanalına ya da rahmin içine bırakılması işlemi olarak tanımlanabilir.

Aşılama için spermin hazırlanması

Aşılama işleminde semen (meni) direkt olarak rahme bırakılırsa alerjik reaksiyonlara, şiddetli ağrıya ve enfeksiyona yol açabilir. Çünkü; semen spermin dışında başka hücreler de içerir.

Bu sorunun ortadan kaldırılması için sperm yıkama teknikleri kullanılır. Yıkama işlemi semenden fertilizasyon (döllenme) için gerekli olmayan hücrelerin ayrılması temeline dayanır.

Semende sperm dışında; erkeklik bezlerinden, üreme organın diğer yapılarından (vas deferens, prostat bezi, seminal vesikül, üretra) gelen hücreler hatta bakteriler de bulunur. Sperm yıkama işlemi ile tüm bu hücreler ayrılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz