Amniyotik Membran

Amniyotik Membran Nedir?

Amniyotik membran, plasentayı oluşturan üç yavru zardan en içte bulunandır.
Tek katlı epitelden oluşan parlak ve yapışmayan dış yüzey, kalın kollajen iplikler içeren bazal membran ile mat, pürtüklü ve yapışkan avasküler stromal matriksten oluşan iç yüzey olmak üzere üç katmandan oluşur.
Membranın hem yapısal bütünlüğü, hem de geçirgenlik ve elastisite özellikleri sayesinde oküler yüzey rekonstrüksiyonlarında en çok kullanılan dokulardan biridir.

Amniyotik Membran Hangi Faktörleri İçerir?

 • Epidermal growth faktör (EGF)
 • Keratocyte growth faktör (KGF)
 • Hepatocyte growth faktör (HGF)
 • Transforming growth faktör (TGF)
 • Steroid hormonları (östrojen, progesteron)
 • Hidrolitik enzimleri
 • Oksidasyon-redüksiyon enzimleri

Sekonder enzimleri bulundurmaktadır.

Amniyotik Membranın Özellikleri Nelerdir?

Amniyotik membranın epitelizasyonu başlatıcı, enflamasyon ve anjiogenezisi inhibe edici, ağrı azaltıcı ve bakteriostatik etkileri vardır.

Amniyotik Membran Hangi Hastalıklar için Kullanılır?

 • Konjuktival yüzey konstrüksiyonu
 • Pterjium ameliyatları
 • Kimyasal yanıklar
 • Oküler yüzey neoplazisi
 • Korneal yüzey rekonstrüksiyonu
 • Stromal ülser
 • Keratopati