Ameliyat sırasında yemek borusu yolu ile monitörizasyon (Transözofajial ekokardiyografi)

Kalp hastalıklarında önemli bir tanı yöntemi olan Ekokardiyografi, son yıllarda kalp cerrahisi sırasında neredeyse rutin bir monitörizasyon yöntemi olarak yerini almıştır.

Bu yöntemde kalp cerrahisi uygulanacak hasta uyutulduktan sonra, ekokardiyografi cihazının özel bir aparatı olan transözofajial prob, ağızdan yemek borusuna doğru itilir.

Elde edilen ekokardiyografi görüntüleri ile kalp fonksiyonları değerlendirilir. Özellikle kapak tamiri yapılan hastaların, daha ameliyathaneden çıkmadan yapılan operasyondan ne ölçüde fayda gördükleri tespit edilebilmektedir.

Ameliyathanede, anestezi sırasında transözofajiyal ekokardiyografi uygulaması bu konuda eğitim görmüş anestezi uzmanları tarafından yapılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz