Alerji / İmmünoloji (Erişkin)

Alerji / İmmünoloji (Erişkin)

Alerji kliniğimizde:

 • Astım
 • Alerjik rinit
 • Besin alerjileri
 • İlaç alerjileri
 • Arı alerjisi
 • Kronik ürtiker, anjioödem ve alerjik egzema
 • Mesleki alerjiler gibi tüm alerjik hastalıklara tanı konmakta ve tedavi uygulanmaktadır.

Alerjik yakınmalarla başvuran hastaların öncelikle ayrıntılı öyküsü alınıp muayeneleri yapıldıktan sonra hastalığın tipine göre aşağıdaki testler uygulanır:

Astımdan şüphelenilen hastalarda solunum fonksiyon testleri,
Deri testleri:
Alerjik hastalıkların tanısında hastanın herhangi bir alerjene duyarlı olup olmadığını tayini için gereken testlerdir:

 • Solunum yolu ile alınan alerjenler
 • Besinler
 • İlaçlar (ağrı kesiciler, antibiyotikler, lokal ve genel anestezikler ve diğerleri…)
 • Böcek sokmalarında
 • Kimyasal maddeler (saç boyası, kozmetik ürünler, diş tedavisinde kullanılan maddelerle) ile yapılır

BESİNLERLE karşılaştırma testleri
İLAÇLARLA karşılaştırma testleri

Tanı konulan hastalarımız

 • Alerjenlerden korunma yöntemleri,
 • İlaçla tedavi
 • İmmünoterapi (alerjenle aşı tedavisi, ancak uygun hastalara)
 • İlaç alerjili hastalar gerektiğinde kullanabileceği ilaç için karşılaştırma ve mutlaka kullanması gereken ilaçla desensitizasyon (duyarsızlaştırma tedavisi) gibi yöntemlerle tedavi edilmektedir.