Akut lenfositik lösemi (ALL)

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) kemik iliğinde lenfositer seriyi oluşturacak kök hücrede mutasyon gelişmesi ile ortaya çıkar. Sonuçta mutasyona uğramış lenfoid kök hücre olgunlaşmaz, kendinden milyarlarca kopya üretir. Kemik iliği bu işe yaramayan hücrelerle (lenfoblast) dolar, normal kemik iliği hücreleri üretilemez. Lenfoblastların kontrolsüz ve abartılı birikimi, normal kan hücrelerinin işlevlerini engeller. Böylece kırmızı hücrelerinin (anemi), plateletlerin (trombositopeni) ve normal beyaz hücrelerinden olan nötrofillerin (nötropeni) yetersizliği söz konusu olur.

ALL her yaş grubunda görülebilirse de, daha çok erişkinlerde ortaya çıkar. Çocuk hastalarda kombine kemoterapi ile tam şifa sağlanma olasılığı çok yüksektir. Erişkin hastalarda ise ancak yarısında hastalık tedavi edilebilmektedir.

Tedavi nasıl yapılır?

Kemoterapi: ALL hastalarına teşhisten hemen sonra kemoterapi başlanmalıdır. Kemoterapideki amaç hastaları biran önce remisyona ulaştırmaktır.

İndüksiyon tedavisi: İndüksiyon tedavisi tedavinin başlangıç evresinde kullanılır. Kullanılan özellikli ilaçlar, hastanın yaşı, löseminin özellikleri ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak hazırlanır. Bazı ilaçlar karıştırılarak uygulanır.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart