Akut apandisit

Apandis, kalın bağırsağın başlangıç kısmındaki parmak şeklinde bir uzantıdır. Bağışıklık sistemi ile alakalı olduğu düşünülmektedir ancak alınması, bilinen bir sağlık sorununa yol açmamaktadır.

Apandisin normal anatomik yerleşim yeri karnın sağ alt bölgesindedir. Ancak boyutu ve yerleşim yeri farklılıklar gösterebilir.

Apandisin kalın bağırsağa açıldığı küçük açıklığın birtakım nedenlerle daralması ya da tıkanması sonucu apandis içinde biriken salgı ciddi bir gerilmeye yol açarak apandisiti başlatır. Bu dönemde hastada göbek çevresinde, hareket ve pozisyonla değişmeyen bir ağrı ve ona eşlik eden bulantı ile kusma görülür. Olay ilerledikçe apandis duvarındaki kan dolaşımı bozulur ve organda inflamasyon (yangı) başlar. Bu aşamada ağrı apandisin bulunduğu yerde yani sıklıkla karnın sağ alt kesiminde hissedilir.

Apandisit günler ya da haftalar süren bir sorun değildir. Ortaya çıktığında 24 – 48 saat içinde sonlanır. Bu sonlanma ya tanı konulup apandisin çıkarılması ya da apandisin "patlaması" olarak bilinen delinme ve iltihabi sıvıların karın içine yayılması şeklinde olur. Karın içinde apse de oluşabilir. Delinmiş apandisit ciddi bir sağlık sorunu olup ölüm riski taşımaktadır.

Akut apandisit, hastanın öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile (öncelikle ultrasonografi ve şüpheli hallerde bilgisayarlı tomografi) kolaylıkla saptanıp tedavi edilebilir. İdeal tedavisi apandisin çıkarılması yani "apandektomi"'dir. Ancak günümüzde antibiyotik ve damardan sıvı verilerek yakından izleme ile uygulanan tedavi yaklaşımları da gündemdedir.

Apandektomi ameliyatı açık ya da laparoskopik yapılabilir. Laparoskopik ameliyatın en önemli avantajları, 8 – 10 mm büyüklüğünde birkaç kesiden yapılması, ameliyat sonrası derlenmenin çok daha hızlı olması ve işlem sırasında karnın başka bir bölgesindeki olası bir sorunun tanı ve tedavisine de imkan sağlamasıdır. Bu nedenle günümüzde apandektomi ameliyatı özel bir gereklilik olmadığı sürece kapalı yani laparoskopik olarak yapılmaktdır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz