Aksiyel yükleme ile lomber omurganın MRG ile değerlendirilmesi

Bu yöntem lomber omurga görüntülemesinin ayakta ya da oturur vaziyetteki yük maruziyetinin simülasyonu olarak açıklanabilir.

Standart omurga görüntülemesinde ağrı oluşturan anatomik yapıların yatay vaziyette omurgaya yük binmemiş durumda yapılan görüntüleye ek olarak aksiyel yüklemeli görüntüleme omurganın dik vaziyet durumundaki patoanatomik ilişkiyi göstermekte işe yaramaktadır.

Aksiyel yükleme cihazı vücuda yatar vaziyette iken yük bindirerek vücudun ayakta pozisyonda maruz kaldığı yükü taklit eder ve bu esnada lomber omurganın MR görüntülemesi yapılır. Bu cihaz merkezimizde güvenli ve efektif olarak lomber omurga kaynaklı ağrıların değerlendirmesinde kullanılmaktadır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz