Akciğer ve solunum sistemi sintigrafileri

Akciğer perfüzyon sintigrafisi - akciğerde emboli nedeni olabilecek perfüzyon bozukluğu araştırılır.
Akciğer perfüzyon SPECT        
Kantitatif akciğer sintigrafisi - operasyon öncesi akciğer dokusunun fonksiyon gösterme oranı araştırılır.                
Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksi) emboli araştırmasında akciğer perfüzyonu görülmeyen alanlarda parankim kaybına neden olabilecek diğer patolojileri ayırt etmek için kullanılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz