Akciğer kanseri ve PET MR

Yemek borusu duvarının katmanlarını tanımlayabilen MR sekanslarını kullanarak tanıyı ve daha ileri değerlendirmenin tüm yönlerini geliştirir.

Nefes borusu yemek borusu komşu kalp ve damarlarla tümör ilişkisini net bir şekilde görüntüler.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz