Akciğer filmi

Akciğerlerde sorun olup olmadığını kontrol için uygulanır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz