Ağrının ilaçla tedavisi

Analjezikler akut ve kronik ağrının kontrolünde kullanılan ilaçlardır. Kanser dışı ağrıların %80-85’de ağrı kontrolü analjeziklerle mümkündür.  Analjezik kullanımda şu ilkelere dikkat edilmelidir; 

Öncelikle ağızdan yol tercih edilmelidir
Kullanma sıklığı her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmelidir
Analjezikler ağrı başlamadan önce ve düzenli aralıklarla verilmelidir
Analjezikler basamak ilkelerine göre uygulanmalıdır.

Analjeziklerin seçiminde önemli olan öğelerden birisi ağrının şiddetidir. Hangi analjeziğe hangi şiddette ağrıda başlanacağı sorusuna basamak tedavisi cevap verilebilir. Basamak tedavisinde analjezikler etki güçlerine göre, en düşük etkiliden en yüksek etkiliye göre sıralanır ve tedavi bu sıra boyunca devam eder.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz