Ağrı ve ağrılı hastalarla, Algoloji'nin yanı sıra, Ortopedi & Travmatoloji, Omurga Cerrahisi, Nöroloji, Nöroşirurji, Fizik Tedavi & Rehabilitasyon, Romatoloji gibi birçok tıp dalı da ilgilenmektedir. 

Algoloji Birimi'nin bu dallardan temel farkı, sadece ağrılı hasta ile, özellikle de kronik ağrı adı verilen uzun süreli ağrılarla ilgilenmesi ve diğer branşlarla işbirliği içinde kronik ağrının tedavisini sağlamasıdır.

Kanser Ağrılarına Karşı Uygulanan Ağrı Tedavisi Girişimleri

Sinir Blokları: Kanserli dokunun baskı yaptığı bölgeye giden sinirler devre dışı bırakılarak ağrı tedavisi yapılır.

Kalıcı Katater ve Port Uygulamaları: Diğer tedavi yöntemlere yanıt vermeyen kanser ağrılarında omurilik içine ya da ilgili bölgeye katater ve portlar yerleştirilir. Bu sistemlerle uygulanan ağrı tedavisi daha başarılı olmaktadır.

Damarlardan Kaynaklanan Ağrılar

Aşırı sigara içenlerde ya da diyabet hastalarında, ağır trafik kazalarından sonra kol ve bacaklara giden damarlarda yetersizlik ortaya çıkabilir. Bu durumda kol ve bacaklara giden ve sempatik sinir adı verilen sinirler görüntüleme altında devre dışı bırakılır.

İleri Yöntemler İle Ağrı Tedavisi

Omurilik Pilleri: Daha önce defalarca bel fıtığı ameliyatı geçiren hastalarda, omurilik yaralanması sonucu felç geçiren, buna rağmen ağrısı devam eden hastalarda, damarlardan kaynaklanan şiddetli ağrılarda, sinir tahribatına bağlı nöropati adını verdiğimiz ağrılarda ağrılı bölgeden gelen uyaranların beyne ulaşmasını omurilik seviyesinden engellemek üzere omurga içerisine, kalp piline benzer piller yerleştirilir.

Omurilik Pompaları: Morfin ve benzeri ilaçların bağımlılık meydana getirmeden, ağızdan alınan dozun on ile yüz misli daha kuvvetli olarak verilebilmesini sağlamak için kanserli kanser dışı hastalarda omurilik seviyesine pompalar yerleştirilebilir. Omurilik pompaları ancak ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen hastalarda yerleştirilir.

Baş Bölgesine Yönelik Girişimsel Yöntemler


Nevraljiler: Yüz bölgesinde ortaya çıkan yüz yıkama, traş olma, yemek yeme gibi durumlarda ortaya çıkan çok şiddetli ağrılara nevralji adı verilir. Bu gibi durumlarda ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda, radyo dalgalarına benzer akımların gönderildiği radyofrekans yöntemiyle tedavi uygulanır.

Şiddetli Baş Ağrıları: Yine ilaç tedavisine yanıt vermeyen, özellikle küme tipi baş ağrılarında ultrason ve skopi eşliğinde yapılan sinir blokları ve radyofrekans yöntemiyle ağrıların kontrol altına alınmasına çalışır.

Boyundan Kaynaklanan Baş Ağrıları: Boyun eklemlerinden kaynaklanan baş ağrılarında, ağrının nedenine yönelik çeşitli tedavi yöntemleri ve ileri görüntüleme yöntemleri eşliğinde uygulanır.

Algoloji Birimimizin İşlevleri:


Ağrı nedeninin belirlenmesi
Ağrının tedavisi
Hastanın tedavi sonrası eğitimi
Hastanın uzun süre izlenmesi
Hastanın doğru hekime yönlendirilmesi
Ağrı konusunda halkın eğitimi

Algoloji'ye Başvuran Hastaların En Sık Yakındığı Ağrılar:


Bel ve bacak ağrıları, bel fıtığı ve diğer nedenlere bağlı ağrılar,
Boyun ve kol ağrıları, boyun fıtığı ve diğer nedenlere bağlı ağrılar, omuz kol ağrıları,
Baş Ağrıları: Migren, gerilim tipi baş ağrıları ve diğerleri,
Yüz Ağrıları: Nevraljiler,
Kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar: Myofasyal ağrılar,
Nöropatik Ağrılar: Sinir sisteminin belirli bölgelerdeki harabiyetinden kaynaklanan ağrılar,
Damarlardan kaynaklanan ağrılar,
Ameliyat sonrası görülen ve geçmeyen ağrılar,
Kanser ağrıları,
Nedeni belli olmayan ağrılar

Girişimsel Yöntemler Nelerdir?

Algoloji Birimi’nde kronik ağrı tedavisi için çeşitli ilaç ve ilaç dışı yöntemler uygulanır. Gerektiği takdirde ağrı ile ilgili diğer tıp dalları ile fikir alışverişinde bulunulur. İlaç ve benzeri yöntemlerle tedavi edilemeyen ağrılarda “Girişimsel Yöntemler”e başvurulur.

Girişimsel Yöntemler, son 20 yıl içerisinde önemli ölçüde gelişen ve cerrahiye gerek olmayan, hastalarda ağrı kaynağının ortadan kaldırılmasına, ağrının tedavisine yönelik olarak uygulanan yöntemlerdir. Girişimsel Yöntemler amacı, hastanın vücudunda en az hasar vererek, ağrı nedeninin ortadan kaldırılmasıdır. Ağrı kontrolünde Girişimsel Yöntemler ancak bu konuda eğitim görmüş hekimler tarafından uygulanır. Bu eğitimi veren tıp dalının adı Algoloji'dir.

Ağrının Türüne Göre Uygulanabilecek Girişimsel Yöntemler


Omurgadan kaynaklanan ağrılara karşı uygulanan girişimler:

Servikal ve Lumbar Epidural Enjeksiyonlar: Cerrahi müdahale gerektirmeyen, bel ve boyun fıtıklarında, sinire baskı yapan disk bölgelerine steroid denilen ilaçlar, lokal anesteziler ve gereği halinde enzim denilen dokuları iyileştiren ilaçların uygulanması esasına dayanır. Aynı zamanda fıtığın küçültülmesine yönelik girişimler de yapılır. Kol ve bacaklarında his ve kuvvet kaybı olmayan, ağrının ön planda olduğu hastalarda uygulanır.

Ameliyathane koşullarında ve görüntüleme cihazlarından yararlanılarak iğneye benzer kateterlerle ağrıya neden olan olan bölgelere ulaşılır. Hastanın tanısına uygun tedavi uygulanır. İleri görüntüleme yöntemleri eşliğinde deneyimli ellerle yapılan bu enjeksiyonlardan sonra hemen hemen hiç yan etki görülmez. Daha sonra hastalara bel ve boyun okulunun öğrencileri olmaları tavsiye edilir. Gerekli eğitim verilir ya da ilgili birime yönlendirilir. Bu eğitim sırasında hastaya çeşitli hareketler ve bel boynunu nasıl kullanacağı öğretilir.

Faset Eklemlerden Kaynaklanan Ağrılara Karşı Uygulanan Girişimler: 

Omurlar birbiri üzerine oturarak birer eklem oluştururlar. Bu eklemlerin kendi sinirleri vardır.
Boyun ve bel üzerine aşırı baskı sırasında eklemlerde harabiyet sonucunda bel ve boyun fıtıklarıyla karışan ağrılar ortaya çıkar. Bu tip ağrıların tedavisinde faset eklemlerin sinirlerine yönelik çeşitli girişimsel yöntemler uygulanır.

Başarısız Bel Cerrahisinden Sonra Uygulanan Girişimler: 

Bazı hastalarda bel cerrahisinden sonra ameliyat bölgesinde yapışıklıklar ortaya çıkar ve bu hastalarda bel fıtığından daha farklı, sürekli ve şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Bu durumda yapışıklıkları çözmek üzere “Epidural Nöroplasti” uygulanır. Yani yapışıklık bölgesine ince kataterler gönderilerek bölgeye yüksek yoğunlukla serum fizolojik steroid ve hyalurinidaz gibi ilaçlar verilerek yapışıklıkların açılması sağlanır.


Ozon Uygulamaları: 

Yangı giderici ve bakteri öldürücü etkileri nedeniyle güvenli bir ilaç olan özellikle de fıtık içi uygulamalar olmak üzere birçok ağrının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kronik Ağrı Başlı Başına Bir Hastalık, Bir Sendrom Olarak Ele Alınmalı.

Ağrı, kişinin geçmiş deneyimlerinden ve hasarlı dokudan kaynaklanan bir durumdur. Florence Nightingale Algoloji Bölümü, tüm güncel tanı yöntemleriyle, belirli bir hastalık ya da doku hasarına bağlı olmayan, olsa da iyileştirilemeyen, ya da diğer branşlar tarafından tedavi edilemeyen ağrılara çözüm üretmektedir.

Ayrıca, diğer hastalıklara eşlik eden ağrının yanı sıra, problemi başlı başına ağrıdan ibaret olan hastaların tedavisini de üstlenmektedir.

Çoğunluğu kronik ağrı tanılı hastalar olmak üzere, ağrılı hastaları tedavi etmek, basit ağrı tedavi yöntemleriyle mümkün olmaz.Bu tür durumlarda girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri bölümüz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Her insanın ağrıyı hissetme ve ağrıya dayanma eşiği farklıdır. Ağrının önemli özelliği, sinir lifleriyle taşınan objektif bir olgu olmasının yanı sıra, duyusal karakter de taşımasıdır. Bu özellikleri, ağrıyı, kişiye özgü hale getirir.  

Florence Nightingale  Algoloji Bölümü'nde, ağrıların sürekli hale gelmeden etkin tedavisi için, kişiye özgü uygun ağrı tedavi yöntemlerini başarıyla uygulamaktadır.

Neresi Ağrıyorsa Oraya Özel Tedavi Mümkün mü?

Günümüzde girişimsel ağrı tedavisi yöntemleriyle ağrının algılanışından, taşınması ve işlenmesine kadar geçen süreçlere etki edilerek ağrılar dindirilebiliyor. Özellikle radyofrekans ve ozon uygulamalarıyla, bel fıtığı ağrıları, baş ve boyun ağrıları, ameliyat sonrası ağrılar ve kanser ağrıları tedavi edilebiliyor.
 

Hangi Ağrılar Nasıl Tedavi Ediliyor?

Ameliyat sonrası ağrılar çoğunlukla sinirlerin bulunduğu bel bölgesinden küçük dozda ağrı kesici uygulanarak tedavi edilebiliyor, Ayrıca ağrının hissedildiği merkeze ağrıyı taşıyan siniri etkisiz hale getirerek de ağrıları tedavi etmek mümkün.

Bel fıtığı ve omurga sistemindeki bozukluklardan kaynaklı ağrılar boyun ya da sırttaki sinirler üzerinde baskı ve yangı yaratarak ağrıya neden oluyor. Yangıyı gideren ilaçlar özel görüntüleme sistemleriyle ilgili sinir çevresine uygulanıyor. Omurga kemikleri arasında bulunan disklerin hacmini azaltan girişimler de yapılıyor. Kanser ve kanser dışı ağrılarda da aynı yöntemler uygulanabiliyor.
 

Ağrı Tedavisinde Uygulama Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Uygulamalar, ameliyathane koşullarında, lokal anestezi altında yapılıyor. Ağrı tedavisi uygulanacak bölgeye gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılarak kateterle giriş yapılıyor. Ağrıyı taşıyan sinirler, radyofrekans uygulanarak kalıcı ya da geçici olarak uyutuluyor.
 

Ozon Tedavisinin Ağrı Üzerindeki Etkisi Nedir?

Ozonu pek çok tedavide uygulayabiliyoruz. Çünkü ozon antienflamatuar, yani kuvvetli ödem çözücü bir ajandır. Bu tedavide Oksijeni (O2) birtakım cihazlarla O3’e dönüştürüyoruz. Bu ödem çözücü gazı disk içine yani omurgalar arasındaki yastıkçıklara enjekte ediyoruz. Bu işlem o diski yaşlandırıp küçültmeye yarıyor. Böylece disk içi ozon uygulaması, diske bağlı bel ve boyun ağrılarında elimizde önemli bir araca dönüşüyor. Ayrıca bu uygulamayı seçmemizdeki nedenlerden biri de hiçbir yan etkisinin bulunmaması.