Açık Cerrahi Yöntem ve Mikrocerrahi Ameliyat Yöntemi Arasındaki Fark

Hasta genel anestezi altında uyutulur. Yüzükoyun yatarken bel bölgesinde yapılan bir kesiyle cilt dokuları geçilip kasları saran kalın zar açılır. Bel kasları kemik üzerinden sıyrılır. Omurganın arkasında bulunan “lamina” adı verilen kemiğin bir bölümü ve omurlar arasındaki bağ dokusu çıkartılıp omurilik ve sinire ulaşılır. Sinir özel aletlerle kenara çekilip sinire bası yapan fıtık dokusu çıkartılır. Ardından açılan tabakalar dikilerek kapatılır. 

Açık cerrahi yöntemle mikrocerrahi ameliyat yöntemi arasında mantık açısından fark yoktur. Ancak mikrocerrahi sırasında cerrah mikroskop kullanır. Mikroskobun işlevi cerrahın çalıştığı dokuları aydınlatması ve görüntüyü büyütmesidir. Bu sayede cerrah normal dokulara açık cerrahiye oranla daha az hasar verir. Cilt kesisi daha küçüktür. Dolayısıyla kasları saran zar daha küçük açılır. Daha az miktarda kas kitlesi kemikten sıyrılır. Çıkartılan kemik ve bağ dokusu miktarı daha azdır. Böylece mikrocerrahi sonrası hastalar açık cerrahiye oranla normal ve çalışma yaşamlarına daha çabuk kavuşurlar.