Safra Yolu Tıkanıklıkları Tedavisi

Kanser, ameliyat sonrası komplikasyon veya taş nedeni ile tıkanan safra yolları karaciğer fonksiyonlarını bozar ve beyin ile böbreğe zarar verir.

Kanda safranın yükselmesi kemoterapinin aksamasına neden olur. Safra yollarına yerleştirilen plastik ince bir kateter ile safra dışarı alınır ve kan safra seviyesi düşer.

Buna "Perkütan biliyer drenaj" denir. Bu tedavi yönteminde drenajın yanında tıkanık segment balon ve/veya stent ile açılabilir.

  • Safra yolları drenajı (perkütan biliyer drenaj)
  • Safra yolları stent (perkütan biliyer stent)
  • Safra yolları balon dilatasyon (perkütan biliyer balon dilatasyon)
  • Safra yolları RF ablasyon