11. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Onkoloji Günü

11. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Onkoloji Günü

08:30 - 09:00 Açılış

09:00 - 10:30 Baş-Boyun Tümörlerine Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Mazhar Çelikoyar
                                Dr. Coşkun Tecimer


09:00 - 09:20 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyolojik Gelişmeler
                         Dr. Osman Kızılkılıç


09:20 - 09:45 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Yaklaşımı
                    Dr. Esengül Uzel

09:45 - 10:10 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapiyle Birlikte Uygulanan Sistemik Tedaviler
                      Dr. Serkan Keskin


10:10 - 10:30 Baş-Boyun Kanserleri Cerrahisine Genel Yaklaşım
                        Dr. Günter Hafız


10:30 - 11:00 Kahve Arası


11:00 - 12:30 Olgu Tartışmaları: Boyuna Yaklaşım
Moderatör: Dr. Çağatay Oysu


Tartışmacılar: Dr. Mehmet Akif Öztürk
                       Dr. Ömer Uzel
                       Dr. Murat Yener 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 Baş-Boyun Kanserlerinde Özel Konular
Oturum Başkanları: Dr. Esat Namal
                                   Dr. Suat Turgut


13:30 - 13:50 Oral Kavitede Cerrahi Yaklaşım
                       Dr. Ali Cemal Yumuşakhuylu
                       Dr. Bülent Saçak

13:50 - 14:10 Kişiye Özel Rekonstrüksiyon
                       Dr. Gürsel Turgut


14:10 - 14:35 Nükslerde İkinci Seri Radyoterapi
                        Dr. Uğur Selek


14:35 - 15:00 Metastatik ve Rekürren Hastalıkta Sistemik Tedavide Gelişmeler
                      Dr. Ahmet Bilici


15:00 - 15:30 Kahve Arası


15:30 - 17:00 Olgu Tartışmaları: Orofarenks Tümörleri
Moderatör: Dr. Ömer Uzel
Tartışmacılar: Dr. Bora Başaran
                        Dr. Mert Başaran
                        Dr. Evrim Metcalfe

17:00 - 17:30 Uydu Sempozyumu: Baş-Boyun Tümörlerinde Setuksimab Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Ordu
Konuşmacı: Dr. Ali Kurtuldu

17:30 - 18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Gaffar Aslan,
                                  Dr. Nur Dinç
Konuşmacı: Dr. Çetin Ordu