Ürojinekoloji (Kadın Ürolojisi) Nedir?

Ürojinekoloji, aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkmaları ve idrar kaçırma şikayetleri ile ilgilenen üroloji biliminin bir alt dalıdır. Bu alana giren rahatsızlıkların tanı ve tedavisi için kadın pelvik taban anatomi ve fizyolojisi ile ürodinamik incelemelere gereksinim vardır. Her bir bireydeki ortaya çıkabilen farklı nedenlere göre tedavinin kişiye özel olarak tıbbi veya cerrahi olarak düzenlenebilmesi gerekir.

 • Aşırı aktif mesane (aciliyet): Yaşam kalitesini ciddi oranda bozan bir rahatsızlıktır. Bireyler günlük yaşamlarını etkileyecek sıklıkta tuvalete sık gider ve ani sıkışmalar nedeni ile ileri durumlarda idrar kaçırmalar da gerçekleşir. Yapılan araştırmalar 20-70 yaş arasındaki kadınların %60'ında hayatlarının bir döneminde veya sürekli olarak bu şikayetin olabileceği bildirilmiştir. Günümüzde bireylere farklı tedavi seçenekleri sunularak bu şikâyetin düzeltilmesi ve hayatın normale döndürülmesi mümkün olabilmektedir.

 • Pelvik organ sarkmaları: Mesane, rahim, makat ve bağırsakların sarkması hem anatomik hem de gündelik yaşamda ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi, erken egzersiz ve biofeedback tedavileri ile rahatsızlık erken evrelerde cerrahisiz tedavi edilebilirken, daha ileri evrelerde de artık son derece basit cerrahi müdahalelerle bayanları bu dertten kurtarmak mümkün olabilmektedir.

 • İnkontinans: İstemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Bu durum öksürmek, ıkınmak gibi karın içindeki basıncın artması ile olduğunda buna stres inkontinans, aşırı aktif mesanede oluşan ani kontrolsüz mesane kaslarının kasılmasına bağlı olduğunda urge (aciliyet) tipi idrar kaçırma, her iki durumun birlikte görülmesine karma tip (mikst tip) idrar kaçırma denilmektedir. Kişinin hiç hissetmeden sürekli idrar kaçırmasına ise total inkontinans adı verilmektedir. Bu tiplerin birbirlerinden ayırt edilmesi tedavi planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle konusunda deneyimli bir ekip tarafından tüm teşhis imkânları olan merkezlerde tanı ve tedavinin düzenlenmesi önemlidir.

Group Florence Nightingale Hastaneleri, Ürojinekoloji ile ilgili her türlü tedavi seçeneğini “kişiye özel” olarak sunmaktadır.

 • Ürodinami Laboratuvarı
  • Üroflowmetri
  • Sistometri
  • EMG
  • Basınç-akım çalışmaları
  • Bio-feeback
 • Fleksible sistoskopi
 • Pelvik Taban Rehabilitasyonu
 • Periferik sinir stimülasyonu tedavileri
 • Egzersiz programı
 • Sakral sinir sitmülasyonu
 • Mesane botulinum toksin (Botox) uygulamaları
 • Laparoskopik ve açık rekonstrüktif cerrahiler
 • Sling operayonları
 • Artifisyel Sfinkter İmplantasyonu
 • Ürogenital fistül cerrahisi