Organ Nakli İle İlgili Merak Ettikleriniz....

1-Bağışladığım organlarım para ile başkasına satılabilir mi?
Hayır! Satılamaz. Bir insan öldükten sonra organları bağışlandığında, bir koordinasyon sistemi devreye girer. Bu sistem gereğince bağışlanan organlar TC. Sağlık Bakanlığının Bölge Koordinasyon Merkezine (BKM) ve oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezine (UKM) bildirilirler. Organların merkezlere dağıtımı bu bildirimler sonucunda belirlenir. Bu şekliyle bağışlanan her organ ulusal bir servettir ve sadece sistemin uygun gördüğü bir kişiye takılabilir. Bu kadar çok elemanı olan bir sistemde herhangi bir kişinin, kimsenin haberi olmadan organı para karşılığı birilerine satması mümkün olamaz.

2-Organ Nakli iyi bir tedavi yöntemi midir?
Organ nakli kronik organ yetmezliği olan hastalara yapılır. Organ bulunamadığında bu hastaların zaten pek bir şansı yoktur. Böbrek hastalarının diyaliz makinası sayesinde yaşamaları mümkünse de, bu yaşam, makinaya bağlı çok zor bir yaşamdır ve bu durumdaki hastalarda yaşam süresi belirgin ölçüde kısalır. Organ nakli yapıldığında ise hastalar içimizden herhangi birisi kadar sağlıklı bir konuma gelirler. Tababetin hiçbir bölümünde bu kadar gece ve gündüz kadar birbirinden farklı bir durumla karşılaşamazsınız. Başarılı bir şekilde organ takılırsa tamamen sağlıklı, takılamazsa kaybedilen bir hasta grubu sadece organ naklinde söz konusudur. Bir örnek vermek gerekirse, karaciğer nakilli bir hasta birinci senenin sonunda kış olimpiyatlarında bronz madalya kazanabilecek kadar iyileşmiştir.

3-Organ nakli ameliyatında cesedim parçalanır mı?
Kadavradan organ çıkarma işlemi herhangi bir canlı ameliyatı kadar büyük bir özenle yapılır. Organlar çıkarıldıktan sonra estetik dikişlerle dikilerek, cesedin hiçbir şekilde zarar görmemesine büyük özen gösterilir. O bedenler, organların kıymetini çok iyi bilen hekimler için kutsaldır ve çok büyük bir saygıyı hak etmektedirler.

4-Organ bağışı için yaş sınırı var mı? Nereye ve nasıl başvurmalıyım?
Organ bağışı için yaş sınırı yoktur. Kullanılacak organa göre organın yaşı belli bir risk oluştursa da, yarını göremeyecek kadar acil durumda olan alıcılar için her yaşta ve koşuldaki organları kullanabilmek mümkün olabilir.
Bağış kartı almak için İl Sağlık Müdürlüklerine veya organ nakli yapan merkezlere başvurmak yeterlidir. Hepsinden önemlisi ve unutulmaması gereken bu kararı yakınlarınızla paylaşmanız gerektiğidir çünkü organlarınızın alınabilmesi için onayınız olsa da mutlaka onlara sorulacaktır.

5-Organ bağışından vaz geçilir mi?
Tabii ki EVET. Yakınlarınıza söylemeniz yeterli, çünkü günü geldiğinde bağışınızı değerlendirecek olanlar yakınlarınızdır. Bağış kartınız olsa bile yakınlarınız izin vermedikçe organlarınız alınamaz.

6-Ben sadece bir tek organımı bağışlayabilir miyim ?
Çok kolay... Organ bağış karıtınızda bunu belirtecek seçenekler bulunmaktadır. Ayrıca yakınlarınıza tembihlemeniz de yeterli olacaktır.

7-Sağlık sorunu halinde üzerimden kart çıkarsa ölmeden organlarım alınır mı?
Böyle bir durum söz konusu bile olamaz. Tababet ilkelerine göre hiç kimsenin hayatı hiç kimse için feda edilemeyeceği gibi, bir kişinin hayatı bütün insanlık adına bile feda edilemez. Organları kullanmaktaki amaç hayat kurtarmak olduğuna göre öncelik her zaman organ bağışı olsa da olmasa da söz konusu hastanın hayatının kurtarılmasıdır. Suistimal olabilir mi diye düşünenler için ise; Acil servislerde organ nakil ekipleri bulunmaz. Acil servis hekimlerinin sorumluluğu hastalarını iyileştirmektir. Ancak ve ancak hasta kaybedilirse, ayrı bir bölüm olan organ nakli koordinasyonu haberdar edilir. Gerek acil servis gerekse de organ nakli ekipleri çok kalabalık olduklarından herhangi bir kişi kötü niyetli olsa bile onca hekim ve personelin bilgisi dâhilinde böyle bir işi yapması imkânsızdır. Kaldı ki organların alınabilmesi için bağış yapılmasına rağmen yine de ailenin izninin alınması gerektiği unutulmamalıdır. Hasta yakınlarının da hastalarına yapılan tedaviden tatmin olmama durumunda bağış yapmaları zaten söz konusu olmaz..

8-Organ bağışı bilgileri mafyanın eline geçer mi? Organ mafyası nedir?
Organ bağışı sırasında alınan bilgiler hiç bir zaman bir nakil için yeterli bilgiler değildir. Kişinin sağlık durumunu değil niyetini belirten bir iki kimlik bilgisi dışında bir özellik taşımazlar.
Organ mafyası sadece canlı vericili nakillerde faaliyet gösteren bir organizasyondur. Genellikle böbrek nakli gibi kolay olgularda yaşayan birisinden alınan bir böbreğin diğerine satılması şeklinde yürütülür. Kadavra yani ölülerden alınan organlarla yapılan nakillerde mafyanın faaliyeti söz konusu olamaz. Bu güne kadar ortaya atılmış pek çok söylentiye rağmen halen dünyada bir ölüden çalınan organın takılabildiği hiç kimse bulunmamaktadır. Kadavra organ nakillerinde gerekli olan kalabalık ekipler ve ciddi donanım bunun yapılamamasının en önemli nedenidir. Polis kayıtlarının tümü de bunu destekler mahiyettedir.

9-Kardeşime organ versem hayatım tehlikeye girer mi?
Kesinlikle verebilirsiniz. Ülkemizde bütün organ nakillerinin %75 i canlıdan yapılmaktadır. Her ne kadar kadavradan organ nakilleri daha uygun olsa da bu kadar çok canlıdan naklin yapılması ülkemizde ciddi bir deneyim birikimi de oluşturmuştur. Buna göre organlarından birini veya bir miktarını yakınlarına verenler arasında sağlık sorunu yaşama oranı ülkemizde çok düşüktür.

10-Ülkemizin nakil başarı oranı nedir?
Ülkemizde organ nakilleri dünya standardında bir başarıyla gerçekleştirilmektedir. Örnek vermek gerekirse böbrek nakillerinde bu başarı oranı%97-98 Karaciğer naklinde ise %87-90 civarındadır. Geçen seneki resmi verilere göre merkezimizin canlı vericili karaciğer naklindeki başarısı %94 olarak tespit edilmiştir.

12-Eksik parçayla gömülmenin dini manası nedir? Gidersek ne olur?
Kur' an da, insanın bedeni ile ilgili hesap vereceği ölümden sonra yeniden dirilme ve kudreti için şöyle denir." İnsanoğlu bizim onu bir tohumun zerresinden yarattığımızı daha görmedi mi? Eğer öyleyse o bizim alenen düşmanımızdır. O, bizim bir parçamızdan türemiştir ve her kim ki çürüdükten sonra bu kemikleri kim bir araya getirecek diriltecek diyorsa O yaradılışındaki gerçeği unutmuş demektir..." Deyiniz ki; "Her yaratılanı bilen ve onları ilk kez oluşturan kimse yine O canlandıracaktır." Kur' an ayrıca bir şeyi daha açıklığa kavuşturur. "Allah her nerede ve her ne halde olursa olsun bedenin bütün kısımlarını ve organları bir araya getirecek ve onlara yeniden hayat verecek kudrete sahiptir."

İzmir televizyonunda İzmir Müftüsü' nün verdiği bir örnekte,
"Düşünün ki denize düştünüz boğuldunuz ve sizi balıklar yedi. Söyleyin; öbür dünyada dirilemeyecek misiniz?" ifadesini kullanılmıştır.

13- Organ bağışladıklarımızın işleyecekleri günahlar bize yazılır mı?
Din hepimizin de çok iyi bildiği gibi akılla ilgilidir. Şuur sahibi olmayan kişi günah sahibi de değildir. İnsanlar arasında nakil edilen organlar bedene aittir ki bu bir cins elbise gibidir. Dünya da kalır. Tıpkı bir dilenciye ya da muhtaç olan bir insana verdiğiniz zekâtın alan kişinin kendi sorumluluğunda oluşu gibi günah da sevap da aklı taşıyan kişiye aittir. Bir silahla adam öldürüldüğünde silahın suçlu olamayacağı düşünülürse dünyevi bedenimizin ya da diğer bir tabirle elbisemizin bir sorumluluğu da olamaz. O sizin verdiğiniz bir hediyedir. Gelecekte olabilecek bir günahın vebali de sadece ve sadece o hediyeyi takdir edip kullanan akıl sahibine ait olacaktır... Günahtan organ bağışlayan değil, bunu işleyen sorumludur.

14-Organ nakli ya da tedavi olmak caiz midir?
Diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu'nun 06/03/1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğu ilan olunmuştur. Kaldı ki; organ nakli yapılması veya tedavi olunup olunmaması konusunda tereddüdü olanlar için Kur'an-ı Kerim Maide Suresinde;
Kim ki bir insanı yaşatır tüm insanları yaşatmış gibi sevap kazanır buyurulmuştur.

 • Karaciğer Nakli
 • Böbrek Nakli
 • Kemik İliği Nakli
 • Kalp Nakli

  Adınız ve Soyadınız (*)
  Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
  Telefon (*)
  Lütfen telefonunuzu yazınız.
  E-Posta Adresiniz (*)
  Lütfen e-posta adresinizi yazınız.
  Mesajınızı Yazınız (*)
  Lütfen mesajınızı yazınız.
  (*) İşaretli alanları boş bırakmayınız.

  Gönder butonuna basmadan önce lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz.

  Invalid Input

 

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.