Group Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde bulunan tüm hastanelerde nörolojik bilimlerin değişik alanlarında kanıta dayalı hizmetler verilmektedir. Bu hizmetlerin öncelikli hedefi nörolojinin toplumda en sık görülen temel cerrahi ve medikal hastalıklarında öngörülebilecek tüm tedavi yöntemlerinin hastalara ulaştırılabilmesidir.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde Nörolojik Bilimler alanında Nöroloji, Nöroşirürji, Nöroradyoloji ve diğer medikal branşlardan hekimlerin birlikte hizmet verdiği multidisipliner ekip anlayışıyla oluşturulmuş yeni merkezler hizmete başlamıştır.

Acil nöroloji hizmetleri ile bağlantılı olarak, aniden ortaya çıkan ve ağır nörolojik sorunlara neden olan nörolojik hastalıkların bakım ve tedavisine yönelik kapalı ve multidisipliner bir "Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi" yapılandırılmıştır.

Beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin kanamasına bağlı ortaya çıkan inme (stroke, beyin felci, beyin krizi vs) toplumda sakatlığa yol açan hastalıklar içinde birinci sırada yer almaktadır. Bu hastalık dünyada kalp krizi ve kanserden sonra da üçüncü ölüm nedenini oluşturur. İnme riski yaşla beraber artar ve bugün için önlenebilir tek nörolojik hastalıktır. Aniden ortaya çıkan bu hastalıkta ilk 6 saat içinde tanı konulması ve tedaviye başlanması hayati öneme sahiptir.

Toplumda inmeden sonra en sık rastlanan nörolojik hastalık epilepsi ya da daha yaygın bilinen adıyla "sara" hastalığıdır. Giderek teknolojinin de desteği ile geliştirilen ve bilgisayarlarla bağlantılı hale getirilen klasik EEG cihazlarının yanı sıra telemetrik incelemeler ve video-EEG monitorizasyon incelemeleri epilepsi hastalarının daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Epileptik hastalarının yaklaşık % 25'de uygun ilaç kullanımına karşın nöbetler kontrol altına alınamamaktadır. Bu durum ilaç tedavisine dirençli epilepsi olarak adlandırılır. Bu tip seçilmiş hastalarda epilepsi cerrahisi uygulanabilmektedir. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde bu hastalar, konusunda uzman epileptolog (epilepsi hastalığı ile ilgili eğitim almış nörolog), nöroşirürjiyen ve nöropsikiyatristten oluşan bir ekip denetiminde, video-EEG ve ileri beyin görüntüleme tekniklerinin uygulanabileceği bir "Epilepsi Merkezi" hizmete girmiştir.

Kas ve sinir hastalıkların tanısında önemli bir yeri olan EMG ve sinir ileti hız değerlendirmeleri uzun süredir hizmet veren "EMG Laboratuvarı"mızda yapılmaktadır.

Yeni hizmete giren "Parkinson ve Hareket Bozuklukları Polikliniği"nde Parkinson ve diğer hareket bozuklukları olan hastalara medikal ve güncel cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. "Alzheimer ve Demans Poliklinik ve Laboratuvarı"nda da Alzheimer tipi demansın yarattığı hafıza ve davranışsal sorunlara yönelik güncel tedavi yaklaşımları ve uygulamalarının yanı sıra diğer tedavisi mümkün ve demansa yol açan hastalıklar yoğun bir şekilde araştırılmakta ve tedavi edilmektedir.

Baş ağrısı ve baş dönmesi her insanın hayatında en az bir kez şikayet edebileceği çok sık görülen ve bazen dramatik sonuçları olabilen iki nörolojik yakınmadır. Çoğunlukla selim durumlara işaret etseler de bazen önemli hastalıkların habercileri olabilirler. Acil polikliniklere en sık başvuru nedeni olan bu yakınmalarda iyi yapılandırılmış, multidisipliner bir tanı ve tedavi yaklaşımı gerekmektedir. Baş dönmesinin toplumda en sık rastlanılan nedeni "Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo" veya kısaca BPPV adını alan baş dönmesi şeklidir. Bu durumda kesin tedavi yaklaşımları olmasına rağmen tanının konulamaması, bazen uzun yıllar hastanın genellikle yararsız olan bazı ilaç tedavileri ile izlenmesine neden olmaktadır. Bu iki yakınmanın tanı ve tedavisine yönelik "Baş ağrısı Polikliniği" ve "Vertigo Polikliniği" Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde hizmete girmiştir.

Bütün bu özel tanı ve tedavi hizmetleri dışında, Group Florence Nightingale Hastaneleri'nde genel ve 24 saat hizmet veren acil nöroloji poliklinikleri ile halkımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir.