Akciğer ve solunum yolu hastalıkları kendisine özgü teşhis ve tedavi yöntemlerini gerektiren ve toplumumuzda çok sayıda insanı ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Group Florence Nightingale hastaneleri Akciğer Hastalıkları Bölümü, akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisi için laboratuvarları ve sağlık çalışanları ile hizmet vermektedir. Akciğer hastalıkları bölümünde aşağıdaki birimler hizmet vermektedir.

Girisimsel (İntervansiyonel) Bronko - Pnömoloji Merkezi

Bu birimde teşhis amaçlı rutin bronkoskopiye ek olarak transbronsik forceps parenkim biyopsisi; wang iğnesi ile transbronşik iğne biyopsisi; bronkiolo-alveolar lavaw gib teknikler uygulanmaktadır. Buna ek olarak terapötik (tedavi) amaçlı bronskoskopik işlemler arasında son yıllarda büyük önem kazanan bronş kanseri tedavisinde intratümöral enjeksiyonlar uygulanmaktadır. Plevra iğne biyopsileri ve talk plöredezis işlemleri yapılmaktadır.
 

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı

Sensormedic cihazları ile konvensiyonel ventilasyon testlerine ek olarak, akciğer totl völümleri, diffüzyon ölçümleri ve eforlu solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.
 

Sarkoidosis Özel Polikliniği

Teşhis konusunda büyük sorun yaratan sarkoidosis hastalığı ile ilgili tüm araştırmalar yapılara teşhis konulan hastalar polikliniğimizde hayat boyu takibe alınmaktadır.
 

Sigara Bırakma Polikliğini

Nikotinin çok şiddetli bağımlılık yapan bir madde olduğu göz önünde tutularak sigara bırakılmasında farmakolojik yöntemler psiko - sosyal eğitimle beraber uygulanmaktadır.
 

Astım Teşhis Ve Tedavi Merkezi

Merkezimizde teşhisi konulan astımlı hastalara periyodik olarak solunum fonksiyon testleri uygulanarak hastalıkları kontrol altında tutulmaktadır. Hastalarımız sorunlarını her an eğitimli çalışanlarımızla paylaşabilmektedirler.
 

Solunum Fizyoterapi Merkezi

Kronik solunum yetersizliği bulunan hastalarımız inhalasyon tedavisiyle beraber solunum fizyoterapisi ile tedavi edilmektedir. Kronik akciğer hastalıklarının tedavisinin en önemli öğesi, hastanın hastalığı ile birlikte yasamasını öğrenmesidir. Bu amaçla çalışanlarımız tarafından verilen sağlık eğitimi sayesinde hastalarımızın yaşam kalitesi yükselmektedir.
 

Alerji Ünitesi

Alerjik rinit (saman nezlesi), alerjik astım (gıcık tarzı öksürük, tıkanma, hırıltılı solunum), alerjik konjonktivit, ürtiker (kurdeşen) gibi yakınmaları olan hastalarda alerji deri testleri yapılmaktadır. Hastalığın kaynağını etkileyen tek tedavi olan Spesifik İmmunoterapi (Dilaltı ve deri altı aşı tedavisi) uygulanmaktadır.