beyin cerrahisi_1Group Florence Nightingale Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümü, beyin ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerini vermektedir. Beyin cerrahisi ameliyatları navigasyon, stereotaksi, mikroşirürji, endoskopi, mikroelektrod kayıt ve üç tesla manyetik rezonans görüntüleme (MR), dijital serebral anjiyografi (DSA) gibi teknolojik olanaklar ve minimal invazif teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Beyin cerrahisi hizmeti günün her saatinde sağlanmakta ve bütün olanaklar acil koşullarda dahi eksiksiz olarak hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Ameliyat öncesi ve sonrası tüm işlemler, destek hizmetleri ve hasta bakımı bu konuda özel eğitim almış personel tarafından sağlanmaktadır. Ameliyat öncesi sistemik, nörolojik ve radyolojikinceleme yöntemlerinin zenginliği ve ameliyat sonrası gelişmiş bakım üniteleri verdiğimiz hizmetin kalitesini artıran diğer önemli unsurlardır. Ekibimiz her hastanın özel bir vaka olduğu bilinci ile en iyi hizmeti vermeye ve hastayı hastalık öncesi durumunda evine ve işine geri göndermeye kendini adamıştır. Hastalarımıza ve ailelerine tıbbi ve cerrahi hizmet yakın ilgi ile müşfik bir ortamda verilmektedir.
 

beyin cerrahisi_2


Özellikle beyin tümörlerinin stereotaktik ve mikroşirürjikal tedavisi, beyin damar hastalıklarının ve kanamalarının tedavisi, hareket bozuklukları ve özellikle Parkinson hastalığının cerrahisi, epilepsi cerrahisi, travma cerrahisi, hipofiz cerrahisi, hidrosefali ameliyatları başta olmak üzere tüm beyin cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.
 


Hareket bozuklukları cerrahisi

 • Distoni, serebral palsy, intensiyonel tremor
   

Parkinson Hastalığı cerrahisi

 • Talamotomi
 • Pallidotomi
 • Subtalamotomi
 • Derin beyin stimülasyonu (DBS)
   

Trigeminal nevralji

 • Perkütan retrogasserian radyofrekans termokoagulasyonu
 • Perkütan balon kompresyonu
 • Trigeminal sinir dal avulsiyonu
 • Mikrovasküler dekompresyon
   

Beyin tümörleri

 • Düşük grade'li tümörler
 • Astrositom
 • Oligodendrogliom
 • Mikst tümörler
 • Yüksek grade'li tümörler
 • Anaplastik astrositom
 • Glioblastoma multiforme
 • Meningioma
 • Primitif nöroektodermal tümör
 • Pineal tümörler
 • Medulloblastoma
 • Epandimoma
 • Hemanjioblastoma
 • Serebral lenfoma
 • Kranyofaringioma
 • Kolloid kist
 • Ventriküler tümörler
 • Diğer nadir tümörler
   

Metastatik beyin tümörü ameliyatları

Omurilik tümörleri

Kafa kaidesi tümörleri

Hipofiz bezi tümörleri

 • Nonfonksiyonel hipofiz adenomu
 • Cushing hastalığı
 • Akromegali
 • Prolaktinoma
   

Pontoserebellar köşe tümörleri

Ağrı cerrahisi

 • İntratekal ilaç infüzyonu
 • Kordotomi
 • Dorsal rizotomi
 • Spinal kord stimülasyonu
 • DREZ ameliyatı
 • Derin beyin stimülasyonu
 • Stereotaktik singulotomi, mezansefalotomi
 • Sempatektomi

Spastisite tedavisi

Serebrovasküler hastalıklar

Anevrizma cerrahisi

 • Anevrizma kliplenmesi
 • Endovasküler GDC embolizasyon
   

Arteriyovenöz malformasyon

 • AVM rezeksiyonu
 • Endovasküler embolizasyon
   

Kavernoma cerrahisi

Hidrosefali ameliyatları

Subdural hematom

İntraserebral hematom

İnme cerrahi tedavisi

 • Revaskülarizasyon ameliyatları
 • Hemikranyektomi
   

Epilepsi cerrahisi

Temporal lobektomi

Amigdalohipokampektomi

Ektratemporal lob rezeksiyonları

Multipl subpial transseksiyon

Vagal stimülasyon

Omurga hastalıkları cerrahisi

Servikal, torakal ve lomber disk cerrahisi

Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

Tuzak nöropatisi

 • Karpal tünel sendromu
 • Ulnar oluk sendromu
 • Tarsal tünel sendromu
   

Gelişim anomolileri

 • Meningomyelosel
 • Tethered cord sendromu
 • Dandy-Walker sendromu
 • Araknoid kist
   

Kranyosinostoz ameliyatları

Chiari malformasyonu

Kafa travmalarıGroup Florence Nightingale Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) departmanında beyin ameliyatları dışında, diğer omurilik tanı ve tedavi hizmetleri de sağlanmaktadır.


BEL FITIĞI

beyin cerrahisi_3Bel omurları arasında bulunan ve disk adı verilen yapının fıtıklaşarak kalça ve bacağa giden sinir köklerine bası yapmasıdır. Tedavisinde istirahata ve kas gevşetici ilaçlara rağmen hastanın şikâyetleri devam ediyorsa fizik tedavi uygulanmalıdır. Fizik tedaviye rağmen hastanın ağrıları devam ediyorsa veya geriletilmeyen bir güç kaybı, bacakta incelme, dayanılmaz ağrılar varsa veya çekilen tomografi veya MR filmlerinde diskten bir parça koptuğu tespit edilirse çözüm cerrahi müdahaledir. Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilmelidir. Eğer cerrahi müdahale yapılmaz ve sinire bası devam ederse hastada idrarını tutamama, seksüel gücün kaybı, ayaklarda felç gibi sorunlar gelişebilir. Maalesef halk arasında ameliyat olursam sakat kalırım, uzun süre yataktan kalkamam, korse takmak zorunda kalırım veya fıtığım tekrarlar, tekrar ameliyat olurum gibi inanışlar mevcuttur. Ancak mikrocerrahi sayesinde bu tip korkulara gerek kalmamıştır.
 

OMURİLİK KANAL DARALMASI

Tıpta lomber spinal stenoz denilen kanal darlığı omuriliği çevreleyen kemik ve bağ dokusu kireçlenmesiyle omuriliğe bası oluşması olayıdır. Bu bası sonucu her iki bacakta ağrı yanma karıncalanma ve yürüme güçlüğü gibi belirtiler gözükür. Kişi kısa bir mesafe yürümeye çalışsa bile sık sık durup dinlenme ihtiyacı hisseder.

Otururken vücudunu öne doğru eğer, ancak böyle rahatlar. Hastalık ilerlerse bacaklarındaki uyuşukluk ve yanmalar gece hastayı uyandırır, uyandığında bacaklarını bir kütük gibi hisseder, bacaklarını nereye koyacağını bilemez. Hastalığın ilerlediğini gösteren diğer bir belirti de bacaklara sık sık kramp girmesidir. En ileri safhada ise cinsel güç kaybolur, hasta idrar kaçırmaya başlar. Sadece uyuşmanın veya yanmaların olduğu dönemde hastaya fizik tedavi, yüzme ve eksersizler önerilir. Eğer bu darlık ileri derecedeyse yani hasta yürürken sık sık dinlenmek ihtiyacını duyuyor veya geceleri uyuşukluk nedeniyle uyanıyorsa mutlaka ameliyat gerekir.